Liikenneturvan kyselyn mukaan joka viides suomalainen (22 prosenttia vastanneista) on siinä uskossa, että laki ei kieltäisi tai rajoittaisi humalassa pyöräilyä.

”Pyöräily humaltuneena eli tuttavallisemmin tankojuoppous tarkoittaa liikennejuopumusta moottorittomalla ajoneuvolla, mikä on laissa määritelty rikokseksi. Alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena moottoritonta ajoneuvoa kuljettava, joka aiheuttaa vaaraa toisen turvallisuudelle, voidaan tuomita sakkoon tai jopa vankeusrangaistukseen”, kerrotaan Liikenneturvan tiedotteessa.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piipan mukaan laki on ollut tankojuopumuksen osalta kauan sama.

”Siihen ei tullut muutoksia uuden tieliikennelain myötä, sillä kyse on rikoslain pykälästä. Arkiset kokemukset esimerkiksi kesäterassilta kotiin pyöräilystä voivat vaikuttaa kyselyn laajaan harhaluuloon, mutta vanha tuttu ohje pätee ajoneuvosta riippumatta: jos otat, et aja. Sen soisi olevan kaikille selvää”, huomauttaa Piippa.

Piipan mukaan uudessakin tieliikennelaissa on säädetty, että mitään ajoneuvoa ei saa ajaa, jos siihen tarvittavat edellytykset puuttuvat sairauden, vian, vamman, väsymyksen tai päihtymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä.

Kyselyyn vastanneista suomalaisista noin joka kuudes, eli 16 prosenttia, oli lisäksi samaa mieltä väitteestä, että pyöräily on ihan turvallinen tapa kulkea paikasta toiseen, jos on humalassa.

22 prosentin osuus Suomen väestöstä on noin 1,2 miljoonaa henkeä ja 16 prosentin osuus noin 900 000 henkeä.

”On ihan selvä juttu, että kuten mihin tahansa muuhun toimintaan, vaikuttaa alkoholi tai muu päihde myös pyöräilyyn ja pyöräilevän ajokykyyn. Reaktioaika pitenee, liikkeiden hallinta vaikeutuu, riskinotto voi kasvaa ja havainnointikyky kaventua. Myös kypärä voi humalassa polkevalta jäädä liian helposti laittamatta”, luettelee Piippa.

Liikenneturva selvitti suomalaisten liikenneasenteita ja -tietämystä touko–kesäkuussa 2020. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1003 henkilöä, joista autoilevia oli 822. Kysely toteutettiin online-kyselynä ja näyte edustaa 15–79-vuotiaita suomalaisia.

LUE MYÖS: