Suomalaisten luottamus presidentti Sauli Niinistön toimiin ulkopolitiikan johtajana on huipussaan, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) tuore arvokysely. Sen sijaan Sipilän hallitukseen ei luoteta suuresti.

Suomalaisista peräti 89 prosenttia antaa tasavallan presidentti Sauli Niinistölle melko hyvän tai erittäin hyvän arvosanan ulkopolitiikan hoidosta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksessa. Presidentti-instituutio on perinteisesti Suomessa arvostettu, mutta Niinistö on kohentanut luottamusta entisestään.

EVA kysyi suomalaisten arvosanoja ulkopolitiikan toimijoille viimeksi vuonna 2007, jolloin presidentti Tarja Halosen toiminnan ulkopolitiikassa arvioi melko tai erittäin hyväksi 77 prosenttia suomalaisista.

Presidentti Niinistö saa vain seitsemältä prosentilta vastaajista huonon tai erittäin huonon arvosanan. Melko huonon arvosanan hänelle antaa neljä prosenttia suomalaisista ja erittäin huonon ainoastaan kolme prosenttia, EVA kertoo.

Juha Sipilän hallituksen ulkopolitiikan hoidolle 61 prosenttia kansalaisista antaa melko huonon tai erittäin huonon arvosanan, ja vain 31 prosenttia vastaajista pitää hallituksen suoritusta erittäin tai melko hyvänä. Tilanne on heikentynyt selvästi vuoden 2007 tilanteesta. Tuolloin pääministeri Matti Vanhasen hallitus sai 50 prosentilta kansalaisista erittäin hyvän tai melko hyvän arvosanan.

Vertailun mielekkyyttä heikentää se, että Vanhasen hallitus oli EVAn silloisen kyselyn aikaan, syksyllä 2007, vasta aloittanut. Sipilän hallitus puolestaan on loppusuoralla, mikä tuppaa näkymään luottamuksen heikentymisenä.

Pääministeri Sipilä itse saa melko tai erittäin hyvän arvosanan vain kolmannekselta kansasta (34 %). Enemmistö suomalaisista (58 %) pitää Sipilän ulkopolitiikan hoitamista huonona. Vanhanen sai aikanaan erittäin hyvän tai melko hyvän arvosanan enemmistöltä vastaajista (60 %).

Vuonna 2007 enemmistö suomalaisista arvioi silloisen ulkoministerin Ilkka Kanervan (kok) ulkopolitiikan hoitamisen hyväksi (64 %). Nykyisen ulkoministerin Timo Soinin (sin) tilanne on selvästi heikompi, sillä enemmistö suomalaisista, 66 prosenttia, arvioi hänen suorituksensa huonoksi. Vain 25 prosenttia katsoo Soinin hoitaneen ulkopolitiikkaa erittäin tai melko hyvin.

”Soinin arvosanaan saattaa vaikuttaa se, että tutkimuksen kyselyajankohtana Soinin luottamusta ministerinä arvioitiin eduskunnassa johtuen hänen abortinvastaisista linjauksistaan. Vaikka Soini sai äänestyksessä eduskunnan luottamuksen, hänen aborttinäkemyksiinsä kiinnitettiin julkisuudessa paljon huomiota”, EVAn analyysissa todetaan.

Kysely ulkopolitiikasta osa EVAn vuoden 2018 Arvo- ja asennetutkimusta. Tulokset perustuvat 2073 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–4.10.2018. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla.