Tasavallan presidentin nykyiset valtaoikeudet näyttävät saavan tukea kansalta. EU taas ei sytytä äänestäjiä vieläkään.

Ylen uutisten Taloustutkimus Oy:llä teettämässä kyselyssä 90 prosenttia vastaajista halusi, että presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Runsaat 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että presidentin tulisi vastakin toimia puolustusvoimien ylipäällikkönä. Lähes 80 prosenttia kannatti sitä, että ulkopolitiikan johtaminen kuuluu presidentin valtaoikeuksiin hallituksesta riippumatta.

Yli puolet vastanneista säilyttäisi presidentin nimitysvallankin ennallaan. Suurimman kannatuksen sai kansliapäälliköiden nimitysoikeuden säilyttäminen presidentillä.

Kyselyssä tuli selvästi ilmi, että presidentin ei tule päättää hallituspohjasta. Ajatuksen kannalla oli vain 17 prosenttia vastaajista.

Tutkimus tehtiin internetpaneelina tammikuun toisella viikolla. Otos muodostettiin satunnaisotannalla Taloustutkimuksen internetpanelistien joukosta. Vastanneita oli runsaat 2000. Tutkimuksen virhemarginaali on keskimäärin kaksi prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen.

MTV3:n ja EU:n parlamentin tiedotustoimiston TNS Gallupilla teettämä kysely kertoo, että 48 prosenttia eli hieman vajaa puolet vastaajista aikoo varmasti äänestää kesän europarlamenttivaaleissa. Luku on hieman alhaisempi kuin pari vuotta sitten tehdyssä kyselyssä.

Myös niiden osuus, jotka varmasti tai luultavasti jättävät äänestämättä, on noussut. Vaikka vain hieman alle puolet aikoo varmasti äänestää, pitää 67 prosenttia vastaajista äänestämistä eurovaaleissa silti tärkeänä tapana vaikuttaa EU:n päätöksiin.

Varmimpia äänestämisestään ovat kokoomuksen ja vasemmistoliiton kannattajat. Perussuomalaisten kannattajista sen sijaan vain 42 prosenttia aikoo varmasti äänestää. Alle 25-vuotiaista vain 29 prosenttia ilmoitti käyttävänsä äänioikeuttaan.

TNS Gallup haastatteli puhelimitse tuhatta ihmistä tammikuun toisella viikolla. Äänestämiskysymys tehtiin vain niille, joilla on vaaleissa äänioikeus. Tutkimustulosten virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen.