Oppositiopuolueista kristillisdemokraateista ja kokoomuksesta vaaditaan selvempää puuttumista tyttöjen sukuelinten silpomiseen.

Seura kertoi hiljattain Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselystä, jossa mukaan 80 naista tai tyttöä kertoo, että heidän sukuelimensä on silvottu.

”Heistä peräti 51 on syntynyt Suomessa, mikä kumoaa aiemman käsityksen siitä, ettei tyttöjen silpomista tehtäisi maassamme syntyneille. Kysymys silpomisesta suunnattiin lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville. Koska kysely koski vain toisen asteen kahden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita, on silvottujen todellinen luku huomattavasti suurempi. THL:n mukaan osa vastaajista ei osannut vastata kysymykseen”, kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä huomauttaa tiedotteessaan.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii, että nykyistä lakia on pikaisesti selkeytettävä. Heikkinen vaatii, että tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen tulee lisäksi säätää rangaistavaksi erillisellä lailla.

”Tällä hetkellä teko tuomitaan törkeänä pahoinpitelynä. Erilliskriminalisoinnin avulla teon erityistä paheksuttavuutta voidaan alleviivata, vähimmäisrangaistuksia korottaa ja siten myös pakkokeinojen kirjoa tekojen ehkäisemiseksi laajentaa”, Heikkinen katsoo.

Kokoomusnuoret, Kokoomusnaiset ja Kokoomusopiskelijat vaativat niin ikään tyttöjen silpomisen erilliskriminalisointia sekä tukea ja mahdollisuutta korjaaviin kirurgisiin toimenpiteisiin silvotuksi joutuneille.

Myös THL saa kritiikkiä molemmista puolueista.

”On käsittämätöntä, ettei THL kertomansa mukaan aio kysyä silpomisesta ensi vuonna teetettävässä kouluterveyskyselyssä”, kristillisdemokraatit kritisoivat.

“On järjetöntä, että kysymys silpomisesta jätettäisiin pois vuoden 2021 kouluterveyskyselyssä. Silvottujen pieni prosentuaalinen määrä ei voi olla syy siihen, että jättäisimme joidenkin naisten ja tyttöjen elämää dramaattisesti koskettavan ilmiön pois tutkimuslomakkeesta”, sanoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jeremias Nurmela.

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Heikkinen pitää tuoreessa blogissaan kyselyn tuloksia huolestuttavina ja varoittaa ”raakalaismaisen silpomiskulttuurin pesiytymisestä Suomeen”.

”Silpomiseen liittyvä kyselytutkimus tulee laajentaa toiselta asteelta myös peruskoulun kattavaksi. Ongelman oikea laajuus tulee saattaa tietoisuuteen, sitä ei voida lakaista maton alle”, Heikkinen kirjoittaa blogissaan.

”Hallituksen tulee käynnistää viipymättä laaja toimenpideohjelma, jolla tunnistetaan silpomisuhan alla elävät tytöt ja naiset. Peruskoulun ja viranomaisten tulee viestiä tytöille heidän oikeuksistaan keholliseen koskemattomuuteen ja hakemaan apua matalalla kynnyksellä. Ruotsissa on olemassa ohjeistus nuorille naisille lusikan piilottamisesta alushousuihin. Tämä on signaali lentokentän turvatarkastuksessa viranomaisille, että tyttö epäilee silpomista tai pakkoavioliittoa. Tämän kaltaisia toimenpiteitä tulee ottaa käyttöön”, Heikkinen vaatii.

Erillistä silpomisen kieltävää lakia on vaadittu jo aiemmin ja asiaa koskeva lakialoite on eduskunnan käsittelyssä.