Hallituksen maanantaina asettama poikkeustila ja siihen liittyvät, koronaviruksen leviämistä hidastavat rajoitukset ovat herättäneet useita kysymyksiä kansalaisissa. Keräsimme tähän juttuun alustavia vastauksia kolmeen keskeisesti esille nousseeseen kysymykseen. Tietoa saadaan lisää hallituksen tiedottaessa määräyksistä tarkemmin tiistaina iltapäivällä, istuntonsa jälkeen.