Laajat lakot teollisuudessa ovat maanantaina alkamassa.

Valtakunnansovittelijan toimisto tviittasi, että sovittelut on käyty tällä erää, muttei tullut valmista, vielä. Kaikki lakonuhat toteutuvat 9.12. lukien.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan työantajaliittojen ja valtakunnansovittelijan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tässä vaiheessa ei ole edellytyksiä jatkaa sovitteluprosessia.

Työmarkkinakierroksen päänavausta on odotettu Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvotteluista ja näissä neuvotteluissa Teollisuusliitto hylkäsi maanantaina sovintoehdotuksen.

Ehdotukseen sisältyvä palkankorotuksia koskeva osuus oli Teollisuusliiton mielestä täysin riittämätön.

”Se mihin emme ole tyytyväisiä on palkankorotuksen taso, eli ensimmäisen vuoden osalta 0,5 prosentin yleiskorotus tarkoittaa meillä keskipalkassa noin 13 euroa kuukaudessa”, Aalto sanoo.

Toisen vuoden osalta sovintoehdotuksessa oli 0,6 prosentin yleiskorotus ja 0,5 prosentin yritys- ja työpaikkakohtainen erä.

”0,5 prosentin erä ei todennäköisesti tule jakautumaan tasaisesti, vaan menee epätasaisesti” Aalto sanoo.

Aallon mukaan kokonaisuus ei vastaa Teollisuusliiton näkemystä, että pitää tulla sellaiset palkankorotukset, jotka parantavat Teollisuusliiton jäsenten ostovoimaa.

Yhteensovittamista tavoitteissa riittää, sillä Teknologiateollisuuden tavoitteena on kustannuskilpailukyvyn parantaminen. Teknologiateollisuus arvioi, että Teollisuusliiton maanantaina hylkäämä sovintoesitys olisi vielä hiukan parantanut kustannuskilpailukykyä.

”Kyllä sellainen ratkaisu, jossa suhteellista kustannuskilpailukykyä parannetaan suhteessa muihin on saavutettavissa ja niin että se parantaa meidän jäsenten ostovoimaa, kun katsotaan millaisia korotuksia meidän kilpailijamaissa on tehty”, Aalto sanoo.

Hän myös muistuttaa, että naapurimaissa palkankorotukset ovat olleet kahden ja kolmen prosentin luokkaa vuotta kohden.

Hän myös muistuttaa, että työnantajat ovat saaneet 2,6 prosentin sosiaalivakuutusmaksujen siirron.

”Jos verrataan naapurimaiden kustannuskilpailukykyyn verrattuna Suomeen, niin mikään perustelu ei ole se, että meillä pitäisi laittaa 0,5 prosenttia, jos naapurit saavat kaksi tai kolme prosenttia vuotta kohden”, Aalto sanoo.

Hylätyssä sovintoehdotuksessa kahdelle vuodelle palkankorotuksia oli yhteensä 1,6 prosenttia, poistuvien kiky-tuntien vaikutus oli 1,4 prosenttia ja palkkaliukumiksi oli laskettu 0,8 prosenttia. poistuvien kiky-tuntien osuus paketissa on iso.

Kiky-tunneista Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto sopivat aikoinaan allekirjoituspöytäkirjalla, jonka Teollisuusliitto on irtisanonut.

Teollisuusliitto on katsonut, että kiky-tunnit lähtevät ilman kustannusvaikutusta. Teknologiateollisuuden mukaan työajan pidennyksen kustannusvaikutus on laskennallisesti 1,4 prosenttia.

Aalto huomauttaa, työaikaa pidentävät kiky-tunnit eivät ole käytössä kaikissa yrityksissä ja tunteja käytetään töihin, mutta myös vaikkapa sauna-iltoihin ja teatteriin

”Tämä kuuluisa 1,4 on teoreettinen maksimi. Tiedämme, ettei sitä näin paljon käytetä, jolloin sen kustannusvaikutus on selkeästi pienempi. Olemme arvioineet, että se on puolet siitä, eli noin 0,7”, Aalto sanoo.

Aallon mukaan sellainen ratkaisu, jossa suhteellista kustannuskilpailukykyä parannetaan suhteessa muihin on saavutettavissa, ja niin että se parantaa Teollisuusliiton jäsenten ostovoimaa, kun katsotaan millaisia korotuksia kilpailijamaissa on tehty.

Ei käännettä näköpiirissä

Aalto sanoo, ettei näköpiirissä ole mitään käännettä, että esimerkiksi viikonloppuna olisi vielä Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välillä sovittelu.

”Olen eilen viimeksi Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajan Minna Helteen kanssa asiasta keskustellut ja näkemys on se, ettei edellytyksiä ole tässä vaiheessa sovitteluprosessiin”, Aalto sanoo.

Teollisuusliiton, Pron ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n lakot ovat alkamassa teknologiateollisuudessa ensi maanantaina. Työtaistelut uhkaavat myös mekaanista metsä- teollisuutta ja kemianteollisuutta. Lakkojen piirissä on laajasti keskeisiä vientiyrityksiä.

Teknologiateollisuudessa tuotantomenetykset olisivat Teknologiateollisuuden arvion mukaan satojen miljoonien eurojen suuruusluokassa kolmen lakkovuorokauden ajalta.

Kemianteollisuus on puolestaan arvioinut, että kolmen päivän lakko aiheuttaisi kemianteollisuudessa noin 160 miljoonan euron menetykset tuotantona ja liikevaihtona.

Metsäteollisuuden mukaan mekaanisessa metsäteollisuudessa kolmen päivän lakon menetykset olisivat 30 miljoonaa euroa menetettyinä vientituloina. Lisää menetyksiä voi tulla, sillä Metsäteollisuus on ilmoittanut työsulusta, joka on alkamassa mahdollisen lakon päättyessä.