Taas uusi alue on muuttamassa koronatestausstrategiaansa, johon asiantuntijat ovat vaatineet muutosta.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä esitti keskiviikkona, että koronatestaus ei pääsääntöisesti koskisi enää oireettomia tai lievästi oireisia täysin rokotettuja henkilöitä, joiden toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään viikko.

Myöskään varmennetun koronainfektion edeltävän kuuden kuukauden aikana sairastaneen ja ainakin yhden koronarokotteen saaneen ei enää tarvitsisi mennä koronatestiin oireettomana tai lievästi oireisena.

Poikkeuksena olisivat henkilöt, joiden tiedetään altistuneen koronavirukselle sekä kaikki ne, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä tai ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköissä. Heidän kuuluisi lievienkin oireiden vuoksi edelleen käydä koronatestissä.

Asiantuntijoilta tuli laajaa kritiikkiä

Yliopistollisten sairaaloiden infektioylilääkärit antoivat viikko sitten ankaraa kritiikkiä hallitukselle ja esittivät huolensa Suomen koronastrategian jälkeenjääneisyydestä. Heidän mukaansa esimerkiksi testauspolitiikkaa on muutettava niin, että yli 12-vuotiailta henkilöiltä, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita ja joilla on kahta annosta vastaava suoja, tulisi ottaa näyte vain kolmessa tapauksessa: henkilö tulee sairaalahoitoon tai sairaalan päivystyspisteeseen, henkilöllä on tiedossa oleva koronavirusaltistus edeltävän kahden viikon aikana tai henkilö on sosiaali- ja terveysalan työntekijä.

Hallitus kertoi alkuviikosta koronastrategian päivityksestä, mutta testausstrategia päivitetään erillisessä liitteessä, ja tämä työ on vielä kesken.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) infektioylilääkäri Asko Järvinen ilmaisi pettymyksensä muun muassa siitä, että testaamiseen ei saatu vielä uusia askelmerkkejä. Järvinen huomautti, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on suositellut jo heinäkuun lopulta, että kahdesti rokotettujen pitäisi hakeutua testiin vain, jos tiedossa on altistus tai kyseessä on hoivan työntekijä.

Myös suurten kaupunkien tartuntataudeista vastaavat lääkärit esittivät huolensa tartunnanjäljityksen kuormittuneisuudesta viikko sitten.

Näin THL ja STM kommentoivat

Testausstrategian muutos nousi esiin tänään torstaina THL:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) koronatiedotustilaisuudessa. Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi ymmärtävänsä, että testaus- ja jäljitysstrategian tekninen viipyminen huolestuttaa. Hänen mukaansa sitä on kuitenkin suunniteltu yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Voipio-Pulkki ei antanut tarkkaa vastausta siihen, pitäisikö Suomessa siirtyä valtakunnallisesti testausmalliin, joka otettaneen nyt käyttöön myös pääkaupunkiseudulla. Hän huomautti, että sairaana ei pitäisi mennä töihin ja vakavien oireiden ilmaantuessa vaaditaan aina diagnoosi.

THL:n ylilääkäri Otto Helve totesi, että THL:n antamaa ohjeistusta on tulkittu sairaanhoitopiireissä hieman eri tavoin. Hänen mukaansa ohjeistuksen tarkoituskin on se, että ”tähän kysymykseen vastataan harkinnanvaraisesti ja tulkintaa tehdään sairaanhoitopiireissä”.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän mukaan ennen testauksen tarkempaa toimeenpanoa on tarpeen saada koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä koskeva linjaus asiasta.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa yleensä koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.