Lääkärit vastustavat pitkien vuosilomien leikkaamista ja työpäivän pidentämistä ilman korvausta. Tämä kävi ilmi Lääkäriliiton kyselystä, jossa kartoitettiin mielipiteitä hallituksen niin sanotuista pakkolaeista.