Lume- eli plasebo-vaikutus tunnetaan hyvin. Lääkäri käyttää sitä hyväkseen monin eri tavoin – informaatiolla, hyvällä käytöksellä, vakuuttamisella, koulutuksellaan, ammatin tuomalla luottamusasemalla...