Aselaki muuttuu joulukuun alussa. Lääkäreillä on tällä hetkellä velvollisuus ilmoittaa poliisille henkilöstä, joka on sopimaton ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon. Uuden lain mukaan lääkäreillä on edelleen oikeus tehdä ilmoitus tällaisissa tilanteissa. Myös muilla terveydenhuollon ammattilaisilla on ilmoitusoikeus.