Lähes 90 prosenttia asiakkaista pääsi avosairaanhoidon kiireettömille lääkärikäynneille terveyskeskukseen alle 30 päivässä yhteydenotosta maaliskuussa 2015. Vastaava osuus oli 84 prosenttia lokakuussa 2014. Vain prosentissa odotusaika oli yli kolme kuukautta. Tieto perustuu perusterveydenhuollon tuoreisiin hoitoonpääsytietoihin.