Suomen Hammaslääkäriliitto on huolestunut lääkäreiden kielitaidosta. Liitto lähetti tänään julkisuuteen muistutuksen siitä, ettei ulkomailla lääkärintutkintonsa suorittaneilla lääkäreillä välttämättä ole riittävää kielitaitoa toimia suomalaisten potilaiden kanssa.