Kansainvälinen hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC vaatii ihmiskuntaa puuttumaan radikaalein toimin ja pikaisesti ilmaston hälyttävään lämpenemiseen. IPCC:n tuore raportti antaa ihmiskunnalle aikaa 12 vuotta – merkittävät päästövähennykset on saatava aikaan jo vuoteen 2030 mennessä.

Maapallon lämpötila on jo noussut noin asteella esiteollisesta ajasta. Mikäli lämpeneminen jatkuu nykyistä vauhtia, 1,5 asteen raja ylitetään vuosisadan puoleen väliin mennessä. Rajan ylittäminen aiheuttaisi merkittäviä riskejä sekä ihmisille että luonnolle, raportissa varoitetaan.

Jo se, että maapallon lämpötilan nousu voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen, vaatii nopeita päästövähennyksiä. Globaalit päästöt on käännettävä uralle, jossa nettopäästöt laskevat 45 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja nollaan vuosisadan puoliväliin mennessä.

”Mikäli emme tee nopeita toimenpiteitä kaikilla toimialoilla, 1,5 asteen kriittinen raja ylitetään vuosisadan puoleen väliin mennessä, jolloin myös lämpenemisen aiheuttamat vaikutukset ovat vakavampia”, sanoo Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja ja Suomen IPCC-työryhmän puheenjohtaja Juhani Damski tiedotteessa.

1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavan muutoksen mittakaava on ”ennennäkemätön”, Ilmatieteen laitos kertoo. Päästövähennykset eivät yksin riitä lämpötilan nousun taltuttamiseksi, vaan hiilidioksidia on pystyttävä poistamaan ilmakehästä muun muassa hiilinielujen sekä hiilidioksidin talteenoton keinoin. Hiilidioksidin poistamista ilmakehästä tarvitaan sitä enemmän, mitä hitaammin päästöjä vähennetään.

Raportti antaa kuitenkin toivoa: vielä ei ole liian myöhäistä. Raportissa tuodaan esiin myös keinoja, joilla lämpeneminen on mahdollista rajoittaa 1,5 asteeseen.

”Tieteen viesti on selkeä. 1,5oC on teknisesti mahdollinen, politiikat päättävät saavutetaanko se. Lähivuosien päätökset ovat ihmiskunnan tärkeimmät: tästä eteenpäin jokainen päätös tai sen tekemättä jättäminen on merkitsevä”, kommentoi Sitran hiilineutraalin kiertotalous -teeman johtaja Mari Pantsar Twitterissä.

”Ei olla vielä toivottomassa tilanteessa. Tilanne on mahdollista kääntää, mutta se vaatii ennennäkemättömiä ponnisteluja”, totesi myös ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) Ylen aamutelevisiossa.

Jos lämpeneminen onnistutaan rajoittamaan kahden asteen sijaan 1,5 asteeseen, hyödyt ovat raportin mukaan merkittäviä. Vuoteen 2100 mennessä merenpinta nousisi tällöin 10 senttiä vähemmän ja Pohjoisen jäämeren jääpeite sulaisi kerran sadassa kesässä joka vuosikymmenen sijaan.

IPCC:n Global Warming of 1.5 °C -erikoisraportti viimeisteltiin viime viikolla Etelä-Koreassa järjestetyssä viikon mittaisessa kokouksessa, johon osallistui IPCC:n jäsenmaiden hallitusten edustajia ja raportin laatineita tutkijoita.