Neuvottelut Venäjän ja Ukrainan välillä ovat kriittisessä vaiheessa, väittävät israelilaisviranomaiset Axios - ja Maariv-lehdille. Axios toimii Yhdysvalloissa, Maariv on Israelin suurimpia kansallisia hepreankielisiä lehtiä.