Syksyn liittokierroksen lähtölaukaus tapahtuu Uuden Suomen tietojen mukaan keskiviikkona. Kyse ei ole julkisesti tiedetyistä neuvotteluista.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle vahvistaa, että vientialojen edustajat tapaavat keskiviikkona tulossa olevaa liittokierrosta silmällä pitäen. Hänen mukaansa keskiviikon tapaamisessa on kyse säännöllisistä epävirallisista kokoontumisista.

”Erilaista epävirallista yhteydenpitoa, kokoontumista on erilaisissa kokoonpanoissa ollut jo alkuvuodesta lähtien. Ihan normaalia valmistautumista. Eihän neuvotteluprosessi koskaan mene niin, että kun viralliset neuvottelut alkavat, ennen sitä ei tapahdu mitään”, Helle sanoo Uudelle Suomelle.

”Meillä on tällainen jatkuvan neuvottelun periaate olemassa. Se tarkoittaa sitä, että erilaisia teemoja käsitellään käytännössä koko ajan. Toki näiden määrä pikku hiljaa tiivistyy, kun mennään varsinaisten neuvottelujen alkuun.”

Viralliset neuvottelut käynnistyvät parin viikon kuluttua. Huomiseen epäviralliseen tilaisuuteen on kutsuttu teknologia-, metsä- ja kemianteollisuudesta edustajia työantaja- ja työntekijäpuolelta.

”Tällaisia on ollut aikaisemmillakin kierroksilla. Ihan normaalia neuvotteluihin valmistautumista kaikin puolin.”

Edellisellä liittokierroksella toteutui vientivetoinen palkankorotusmalli, jossa vientiala asettaa katon palkankorotuksille. Työntekijäpuolella malli on herättänyt kovaa kritiikkiä, ja vientialojen raamittama palkankorotustaso sapettaa erityisesti julkisen sektorin palkansaajaliitoissa.

Helteen mukaan keskiviikon tilaisuudessa tarkastellaan talouden tilannetta.

”On aika luontevaa, että meillä on myöskin tällaisia tilaisuuksia, joissa yhteisesti katsotaan, miltä talouden tilanne näyttää ja millaisia johtopäätöksiä siitä on tehtävä.”

Helteen mukaan on hyvä, jos osapuolet tarkastelevat aineistoa, joka tulee erilaisilta puolueettomilta tahoilta, ja käydään keskustelua siitä, mitä se tarkoittaa. Erilaisissa tilaisuuksissa käsitellään Helteen mukaan hyvin monenlaisia asioita neuvottelujen teemoista taloustilanteeseen.

Vientialat avaavat liittokierroksen elokuun lopulla. Liittokierros käynnistyy teknologiateollisuuden neuvotteluilla, joita seuraavat kemianteollisuus ja metsäteollisuus. Teknologiateollisuus valmistautuu Helteen mukaan nyt omiin neuvotteluihinsa ja tekee yhteistyötä muiden viennin alojen kanssa.

”Totta kai meidän tavoitteena on se, että kun meidän sopimukset ovat nyt ensimmäisenä katkolla, myös pystymme lokakuun loppuun mennessä liittokierroksen päänavaukset saamaan sovittua.”

Helteen mukaan Teknologiateollisuus tähtää siihen, että työmarkkinaneuvottelut käydään vientivetoisesti kuten edelliselläkin kierroksella.

”Teknologiateollisuus lähtee siitä, että liittokierros viedään vientivetoisesti lävitse, mutta mitään varsinaisia neuvotteluja työmarkkinajärjestöjen kesken siitä, millä tavalla tämä liittokierros viedään läpi, ei ole olemassa.”

Aiemmin esimerkiksi Insinööriliitossa närkästyttiin siitä, että liiton mielestä työnantajapuolelta levitetään käsitystä, jonka mukaan vientivetoisista palkankorotuksista olisi olemassa ”ainakin henkinen yhteisymmärrys”. Insinööriliitto sanoutui vientivetoisesta palkankorotuslinjasta jyrkästi irti. LUE LISÄÄ: Insinööriliitto tyrmää työnantajien väitteen: ”Vientivetoista palkankorotusmallia ei ole eikä tule”