Ensi vuonna ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi valtion korvaus kunnille maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin, kertoo valtiovarainministeriö. Tarkoitukseen ehdotetaan varattavaksi 5,3 miljoonan euron määräraha.