Sdp esitti viime vaalikaudella jokaisessa vaihtoehtobudjetissaan Sitran pääoman puolittamista. Puheenjohtaja Antti Rinne sanoi tämän vuoden keväällä Yleisradion vaalitentissä, että Sitran toimintaa luodannut parlamentaarinen työryhmä pääsi yksimielisyyteen siitä, että Sitran taseesta tulisi irrottaa tuloja valtiolle.

Se ei pitänyt paikkaansa. Maaliskuussa julkaistussa työryhmän loppuraportissa todetaan sen sijaan, että Sitran tarvitsemista resursseista ja taseen suuruudesta vallitsee erimielisyys, jota työryhmä ei ratkaissut.

Tämä erimielisyys saattaa nostaa Sitran varoihin kajoamisen uudelleen ajankohtaiseksi nyt, kun sdp on noussut pääministeripuolueeksi ja hallitusohjelmaan kirjattuihin tulevaisuusinvestointeihin tarvitaan kolme miljardia euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Sitran pääoma on lihonut vuosikymmenten aikana noin 800 miljoonan euron arvoiseksi, joskin pörssikurssien heilahtelut vaikuttavat siihen voimakkaasti. Esimerkiksi finanssikriisin aikaan arvo oli alle kolmasosan nykyisestä.

Sitra ei ole saanut valtion budjetista varoja pariin vuosikymmeneen, vaan se rahoittaa toimintansa peruspääoman ja sijoitusten tuotoilla. Sitran tase on lihonut valtion 1990-luvun alkupuolella lahjoittamien Nokia-osakkeiden sekä oman sijoitustoiminnan avulla.

Palkansaajajärjestöjen ja Sitran välit kiristyivät vuonna 2016. Tuolloin työministeriö julkisti ehdotuksen työnäytepalvelun käyttöönotosta. Esityksessä ehdotettiin, että työtön työnhakija voisi pestautua palkattomalle työnäytejaksolle antamaan mahdolliselle työnantajalle kuvaa osaamisestaan. Ajatus oli peräisi Sitrasta.

Idea palkattomasta työstä työnhakemisen muotona hermostutti usean ammattiyhdistysliikkeen johdon. Tuolloin Antti Rinne pohti, että eduskunnan tulisi ottaa Sitra aiempaa tiukempaan poliittiseen ohjaukseen.

Jos nykyhallitus haluaisi tehdä Sitrasta puhtaan varainsiirron, se ei olisi mahdollista ilman lainmuutosta. Sitra on julkisoikeudellinen eduskunnan valvoma rahasto, jonka toiminta ei kuulu valtioneuvoston ja sen toimivallan piirin. Nykyinen laki antaa mahdollisuuden kartuttaa Sitran pääomaa, mutta ei viedä sitä pois.

Sitran hallintoa valvoo ja sen toiminnasta päättää rahaston hallintoneuvosto. Siihen kuuluvat eduskunnan asettamat Suomen Pankin pankkivaltuuston jäsenet.

Vaikka parlamentaarinen Sitra-työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen Sitran varoista, loppuraportissa todetaan, että Sitran nykyinen sääntely ja varallisuuspohja ”mahdollistavat hallintoneuvostolle erilaisia tapoja uudelleenohjata resurssien käyttöä.”

Toukokuun lopussa Sitran hallitus päätti ohjata resursseja valtiolle vapaaehtoisesti 100 miljoonan euron kertapanostuksen verran. Asiasta päättää vielä myöhemmin Sitran hallintoneuvosto, kun se vahvistaa seuraavien vuosien talous- ja toimintasuunnitelmat.

Aika näyttää, riittääkö tämä panostus Suomen nykyiselle hallitukselle. Rahaston toimintaa perannut työryhmä esittää loppuraportissaan, että Sitralle tulisi säätää oma, Suomen Pankin pankkivaltuutetuista erillinen hallintoneuvosto. Työryhmä ehdottaa lisäksi, että Sitran hallituksen jäsenten lukumäärää, valintamenettelyä ja kokoonpanoa tulisi muuttaa.

Jos ehdotettu lakimuutos menee läpi, uusi hallintoneuvosto saattaa olla vanhaa myötämielisempi uudelleenohjaamaan Sitran resurssien käyttöä.