Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson esittää muutettavaksi seksikauppaa koskevaa lakia. Nykylaissa seksin ostaminen parituksen kohteena olevalta henkilöltä on rangaistavaa vain tilanteessa, jossa ostaja tietää myyjän olevan parituksen tai ihmiskaupan uhri.

Lakia laadittaessa tarkoitus oli suojata paremmin ihmiskaupan uhriksi joutuneiden, useimmiten naisten asemaa ja heikentää samalla sutenöörien bisnesmahdollisuuksia.

Lain astuttua vuonna 2006 voimaan poliisi ja oikeus huomasivat hyvin nopeasti, ettei laki toimi.

Nyt lakia on tarkoitus täsmentää niin, että rikos olisi rangaistava myös tuottamuksellisena. Käytännössä seksinostajan tulisi jatkossa varmistua itse siitä, että myyjää ei ole pakotettu ammattiinsa.

Henriksson uskoo, että lakimuutos vähentäisi seksipalveluiden kysyntää ja suojaisi paremmin ihmiskaupan uhreja.

Lakiesityksen luonnos on nyt lähtenyt lausuntokierrokselle. Eduskunta saanee esityksen käsiteltäväkseen syksyllä.