Hallitus tiedottaa peruvansa maahanmuuttajien kotouttamistukea koskevan lakiesityksensä.

Siinä esitettiin oleskeluluvan Suomesta saaneille työttömille työnhakijoille kotoutumistukea työmarkkinatuen sijaan. Kotoutusmistuen määrä olisi ollut 90 prosenttia peruspäivärahan määrästä ja tukea olisi maksettu enintään kolmen vuoden ajan.

– Perustuslakivaliokunnan käsittelyssä asiantuntijat ovat pitäneet esitystä ongelmallisena yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta. Perustuslaillisten näkökohtien johdosta hallitus peruuttaa esityksen, hallitus kertoo.

Lue myös: Lakiesitys: Työttömille maahanmuuttajille alempi tuki – ”Rangaistaan syrjivästä asenneilmapiiristä”