Akavan lakimies Paula Ilveskivi ottaa Akavan blogissa kantaa sairauslomakeskusteluun. Hallitus on esittänyt ensimmäisen sairauslomapäivän muuttamista palkattomaksi ja haluaa muutenkin supistaa sairausloma-ajan palkkaa.

Asiasta käydyssä julkisessa keskustelussa on viitattu Hollannin malliin, jossa sairauden vuoksi tarvittavat työjärjestelyt ja niiden kesto arvioidaan yhdessä työnantajan, hoitavan lääkärin, työterveyshuollon ja työntekijän kanssa.

Ilveskivi huomauttaa kuitenkin, että Hollannin järjestelmä on hyvin erilainen kuin Suomen.

- Hollannissa työnantajan velvollisuus maksaa sairausajan palkkaa ulottuu huomattavasti pidemmälle ajalle kuin suomalaisella työnantajalla – aina kahteen vuoteen saakka. Tästä syystä siellä työnantajilla on huomattavasti suurempi taloudellinen intressi saada sairauspoissaoloja lyhennettyä käytettävissään olevin keinoin, Ilveskivi kirjoittaa.

Ilveskiven mukaan tietty työntekijäryhmä on kokonaan unohdettu julkisesta keskustelusta.

- Erityisen huolestuttavaa on, että suomalaisessa keskustelussa on jätetty ottamatta huomioon se tosiseikka, että sairaana työskentely on yleistä jo nykyisin. Tilastokeskuksen Työolotutkimukseen vastanneista joka toinen (49 %) kertoi tehneensä edellisen vuoden aikana töitä sairaana. Sairaana työskentely on yleisintä alle 35-vuotiailla naisilla (61 %) ja kuntasektorilla (51 %). Töiden kasautuminen on yleisin syy sairaana työskentelyyn ylemmillä toimihenkilöillä (74 %). Toiseksi yleisin syy on huoli työtovereiden kuormituksen kasvamisesta (53 %), kun työt jäisivät sairauspoissaolon vuoksi työyhteisön harteille. Kahdeksan prosenttia kaikista palkansaajista työskentelee sairaana taloudellisista syistä, Ilveskivi kirjoittaa.

- Työstä tai työoloista sairastuneet työntekijät on tyystin unohdettu keskustelussa. Tilastokeskuksen Työolotutkimuksen mukaan ne palkansaajat, jotka kokevat työnsä henkisesti raskaaksi, tekevät selvästi enemmän töitä sairaana (56 %) kuin muut palkansaajat (42 %). Heillä on enemmän sairauspoissaoloja (66 %) kuin muilla (58 %), hän jatkaa.

LUE MYÖS: Kansanedustaja veti luvut esiin – ”Suomi on pahoinvoiva kansa, jota pidetään pillereillä pystyssä”

Ilveskiven mielestä keskustelussa on syyllistetty sairauden vuoksi työstään pois jääviä työntekijöitä.

Akava totesi myös eilen, että sairauskarenssi saattaa loukata sosiaalisia perusoikeuksia.

- Hallitus on tekemässä politiikkaa, jossa se karsii työnantajien vastuuta hyvin laajasti. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus on siirtymässä lähinnä työntekijöiden kukkaroihin. Tämä tehdään tavalla, jolla jatkuvasti koetellaan perustuslakia, Ilveskivi sanoo.

Aiemmin myös SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto on todennut palkattoman sairauspäivän olevan perustuslain vastainen.