Työoikeuteen erikoistunut lakimies, SDP:n Helsingin piirihallituksen jäsen Valtteri Aaltonen arvostelee valtion omistajaohjauksen uuden organisoinnin seurauksena hallituksen lanseeraamaa suunnitelmaa uudesta valtion sijoitusyhtiöstä Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:stä. Eduskunta hyväksyi lakiesityksen juuri ennen joulua.

Lakiestiyksen mukaan yhtiö ”kehittäisi salkkuunsa sijoitettuja valtion omistuksia, voisi myydä niitä ja voisi sijoittaa myynneistä tai osinkoina saatuja varoja uudelleen”.

– Eduskunnan hyväksymään lakiesitykseen sisältyy kuitenkin erityinen poikkeus, joka tekee Vakesta täysin Solidiumista poikkeavan rakenteen. Lakimuutoksen mukaan nimittäin Vaken salkkuyhtiöiden omistajaohjausta koskeva päätösvalta säilyy sittenkin omistajaohjausosastolla, omistajaohjauksesta vastaavalla ministerillä ja tiettyjä isompia asioita koskien valtioneuvoston yleisistunnolla. Itse kehitysyhtiöstä tuleekin siis vain hyvin näennäinen väliporras, jolle ei ilmeisesti ole tulossa edes merkityksellisiä resursseja, kuten omaa analyysiosaamista, Aaltonen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän pohtii, miksi tarvitaan ”ylimääräinen väliporras” eli Vake Oy, jos kaikki todellinen päätösvalta omistuksia koskien pysyy siellä missä se nytkin on.

–Vastaus tähän löytyy eduskunnan budjettivallasta. Valtioneuvoston kansalian omistajaohjauksen alla olevat yhtiöt ovat valtion omaisuutta, jonka käytöstä päättää eduskunta. Jos niitä myydään tai niistä tulee osinkotuottoja, nämä varat tilitetään valtiovarainministeriölle ja niiden käytöstä päättää eduskunta valtion talousarviossa. Sen sijaan Vaken alla olevat yhtiöt ovat kehitysyhtiön itsensä omaisuutta. Niiden myyntituotot ja osingot jäävät Vakeen, ellei niitä erikseen päätetä yhtiöstä ottaa ulos, Aaltonen kertoo.

Hän päättelee, että ne yhtiöosuudet, jotka kehitysyhtiö Vakeen siirretään, siirretään myymistä varten.

–Niistä yhtiöistä, joihin on vain osittainen myyntivaltuus, siirretään Vakeen vain se osuus, joka voidaan myydä. Yksikään kehitysyhtiön salkkuun siirrettävistä omistuksista ei ole sellainen, jonka kehittämiseen valtiolla olisi merkittävää intressiä. Ja milläpä ”kehitysyhtiö” edes kehittäisi, kun salkkuyhtiöiden omistajaohjaus ja analyysitoiminta säilyy kuitenkin omistajaohjausosastolla, Aaltonen kertoo.

Vake mahdollistaa Aaltosen mukaan pääminsiteri Juha Sipilälle oman budjetin ohi eduskunnan budjettivallan.

–Kun siis Vakeen siirretään selkeästi likvidoitavaksi tarkoitettua omaisuutta, ja sen varojen sijoittamisesta päättää pääministeri ja valtioneuvosto, on tätä kautta luotu pääministerille oma budjetti ohi eduskunnan budjettivallan. Alkuvaiheessa tämän budjetin koko on 2,4 miljardia. Ei siis ihan kahvirahoja, hän kirjoittaa.

Aaltosen mielestä valtion tuottavan omaisuuden myyminen käyttörahan saamiseksi valtion budjettiin on huono idea.

– En haluaisi nähdä valtion hyvää omaisuutta myytävän sen vuoksi, että saadaan rahoitusta uusiin Talvivaaroihin tai maatalouden tuki-investointeihin, hän toteaa.