Kesäkuun alussa voimaan tulleet lainmuutokset eivät käytännössä kovenna lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tuomittavia rangaistuksia, kritisoi lapsioikeuteen erikoistunut lakimies, oikeustieteen tohtori Sami Mahkonen.

Mahkonen katsoo, että oikeusministeriön väite rangaistusten koventumisesta ei pidä paikkaansa käytännössä, koska suurin osa lasten hyväksikäytöstä annettavista tuomioista on ehdollisia. Tällöin vähimmäisrangaistuksen korottaminen 14 vuorokaudesta neljään kuukautta vankeutta (lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö) on Mahkosen mielestä merkityksetön muutos.

–Ei ole mitenkään mahdotonta, että vastedeskin tuomitaan enimmäkseen ehdollisia rangaistuksia, olipa minimiaika 14 vuorokautta tai neljä kuukautta. Lainmuutoksesta huolimatta rangaistukset eivät tosiasiallisesti mitenkään kovenisi, kirjoittaa Mahkonen Helsingin Sanomissa julkaistussa kannanotossaan.

Törkeän lapsen hyväksikäytön rangaistuksia ei puolestaan muutettu laisinkaan.

Mahkosen mukaan ”perusmuotoisesta” lapsen hyväksikäytöstä annetuista tuomioista neljä viidestä on ehdollisia. Törkeän lasten hyväksikäytön tuomioista ehdollisia on yksi neljästä.

Mahkosta ihmetyttää myös se, että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten pohtimisessa keskitytään pelkästään asian rikosoikeudelliseen puoleen eli tekijän asemaan.

–Tämä johtunee siitä, että eri komiteoissa ja eduskunnan asiantuntijatehtävissä toimivat ovat rikoslainoppineita. He katsovat, että kunhan tekijä saadaan tuomiolle, myös lapsen asema paranee ja lapsen traumat vähenevät tai peräti poistuvat, kirjoittaa Mahkonen.

–Rikosoikeudellisten painotusten seurauksena ei mietitä laisinkaan, miten lasta itseään koskevia lakeja olisi korjattava, jotta lapsen asema paranisi terveydenhuollon, lastensuojelun tai vahingonkorvausoikeuden kannalta ja muutoinkin. Vuodesta toiseen uhrin näkökulma jää paitsioon.