Perjantain työnseisaukseen osallistuvan työntekijäjärjestö Puuliiton puheenjohtaja Jari Nilosaari vastaa kannanotossaan johtamiskonsultti Minna Isoaholle, joka mainitsi Nilosaaren nimeltä ay-liikettä kritisoineessa blogikirjoituksessaan. Kirjoitus on levinnyt sosiaalisessa mediassa laajalle.

Aiemmin Isoaholle on jo vastannut OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Isoaho ihmetteli blogissaan, miksi ammattiyhdistysliike luo mielikuvaa ”hallituksen ja ay-liikkeen välisestä sodasta” ja kyseenalaisti muun muassa Nilosaaren sanavalinnat.

– Aamulehden mukaan Puuliiton puheenjohtaja Jari Nilosaari sanoi lakkohuumaa hehkuttaessaan, että ”…liitolta vaaditaan vallitsevassa yhteiskunnallisessa tilanteessa tuntuvia toimenpiteitä työntekijöiden oikeuksien puolustamiseksi ja maan hallituksen linjausten vastustamiseksi”, Isoaho kirjoitti ja kaipasi tietoa siitä, mitä ay-liike oikeastaan vastustaa.

Nilosaari toteaa Puuliiton toimittamassa vastauksessaan, että ”Isoahon käyttämä sotavertaus hallituksen ja ay-liikkeen välisestä suhteesta on epäonnistunut”.

– Palkansaajien ensi perjantain mielenosoituksessa on kysymys lain sallimasta poliittisesta mielenilmauksesta, jonka kohteena ovat hallituksen ilmoittamat lainsäädännölliset pakkotoimenpiteet ja leikkaukset, Nilosaari toteaa.

Puheenjohtaja ihmettelee sitä, että Isoaho ”jakaa kansakunnan hallitukseen, ay-pomoihin ja meihin muihin, joiden äänitorvena itse sitten toimii”.

– Se on todellisuudelle vieras asetelma, Nilosaari toteaa.

– En ole missään yhteydessä hehkuttanut lakkohuumaa kuten Isoaho väittää. Puuliiton toiminnan tarkoitusperä löytyy kohdasta 1. Puuliiton tehtävä on puolustaa jäseniään. He ovat tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa, eivät siis vain ”teidän jäseniä” kuten Isoaho väittää.

Isoaho kummastelee blogissaan myös sitä, eikö ay-liike ole lainkaan huolestunut Suomen velkaantumisesta ja kysyy, miten ay-liike korjaisi Suomen kilpailukykyä. Puuliiton Nilosaaren mukaan kysymys kilpailukyvystä on relevantti.

– Yhtä tärkeintä kilpailukyvyn ongelmaa ei kuitenkaan voida nimetä siksi, että ongelma aiheutuu useista syistä, joista osaan voidaan vaikuttaa kotimaisella keinoarsenaalilla ja osa on vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Jos yksi tekijä kuitenkin nostetaan esiin, voi se esimerkiksi olla maamme kapea-alainen tuotearsenaali, jonka seurauksena Suomi väistämättömän pienuutensa rinnalla on labiili talous kansainvälisten suhdannevaihteluiden edessä, Nilosaari vastaa.

– Suomen aseman vakauttamiseksi tarvitaan koulutusta ja innovaatioita tukevaa, ei niitä leikkaavaa politiikkaa.

Puuliitto myöntää keskeiseksi myös kysymyksen työllisyyden parantamisesta.

– Hallituksen toimenpiteistä todennäköisesti seuraava kotimarkkinakysynnän alentuminen ei kuitenkaan ole ratkaisu työllisyyden parantamiseksi Suomessa, vaan sen seuraus on työttömyyden kasvu. Tarkoituksellisena vastavetona hallituksen ajamalle työajan vastikkeettomalle pidentämiselle voidaan keskusteltavaksi esimerkiksi nostaa töiden jakaminen työaikaa lyhentämällä, Nilosaari vastaa.

Puuliitto seisauttaa perjantaina työt vuorokaudeksi mekaanisessa metsäteollisuudessa, puusepänteollisuudessa, bioteollisuudessa, veneteollisuudessa, harja- ja sivellinaloilla sekä metsäalalla. Liiton työnseisaus alkaa perjantaiaamuna 18. syyskuuta kello kuusi ja päättyy lauantaiaamuna 19. syyskuuta kello kuusi. Työnseisauksen piirissä on 135 yritystä ja yli 10 000 työntekijää.