Tunteet käyvät kuumana itäisessä Lapissa Soklin kaivoshankkeen vuoksi. Osoituksena tästä Sallan masentunut kunnanhallitus on esittänyt työ- ja elinkeinoministeriölle vaatimuslistan, jota ministeriössä kuvaillaan lähinnä ”julkiseksi parahdukseksi”.