Suomalaisissa lapsiperheissä köyhyys on viime vuosina lisääntynyt ja muuttunut entistä pysyvämmäksi tilaksi, kirjoittaa Turun Sanomat.

Riskitekijöitä perheen vähävaraisuuteen ovat toisen tai molempien vanhempien työttömyys, matala koulutus, yksinhuoltajuus, suuri lapsiluku tai vanhempien nuori ikä.

Tutkija Mia Hakovirta Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitokselta kertoo kolme isoa syytä köyhyyteen.

– Syitä köyhtymiseen ovat muun muassa sosiaaliturvan heikennykset ja matala taso, tuloerojen kasvu sekä työmarkkinoiden muutokset, kuten pätkätyöt ja huono toimeentulo, Hakovirta sanoo Turun Sanomissa.

Vielä 1990-luvun alussa lasten köyhyys oli vähäisempää kuin koko väestön köyhyys. Viisi prosenttia lapsista eli köyhissä talouksissa. Hakovirran mukaan vuonna 2007 jo 14 prosenttia lapsista eli pienituloisuusrajan alapuolella.

Vuonna 2007 koko Suomen väestöstä köyhiä oli 13 prosenttia eli noin 700 000 henkilöä. Noin 150 000 heistä oli alle 18-vuotiaita lapsia.Tilastokeskuksen määritelmän mukaan yhden aikuisen kotitaloudessa pienituloinen on henkilö, jonka tulot ovat vuodessa enintään 13 080 euroa eli kuukaudessa 1090 euroa nettona. Mitä suurempi kotitalous on kyseessä, sitä korkeampi pienituloisuusraja on. Esimerkiksi kahden aikuisen ja kolmen alle 14-vuotiaan lapsen kotitaloudessa pienituloisuusraja on 31 380 euroa vuodessa.