Urheilupiireissä tulee aika ajoin ilmi tapauksia, joissa lajin valmentaja on käyttänyt valta-asemaansa väärin suhteessa valmennettavaan. Yleensä kyse on seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka on pahimmassa tapauksessa ollut järjestelmällistä.

Pääsihteeri Teemu Japisson Suomen Liikunnasta ja Urheilusta (SLU) tuomitsee tapaukset jyrkästi.

- Mitä enemmän on valtasuhteita, sitä enemmän hyväksikäyttöä tapahtuu, Japisson sanoo Uudelle Suomelle.

Hän viittaa myös uskonnollisiin yhteisöihin, joissa on tullut esiin vastaavia tapauksia. Viime viikolla ilmi tuli rikos, jossa 44-vuotias ratsastuksenopettaja käytti hyväkseen kolmea alaikäistä tyttöä. Opettajan uhriksi joutui myös alle 15-vuotias lapsi. Kolumnisti Juhani Seppänen kuvasi ratsastuspiirien hyväksikäyttöä "vaietuksi salaisuudeksi".

- Valmennussuhteessa on äärimmäisen tärkeätä, että valmennettava kokee olonsa turvalliseksi. Jokaista valmennettavaa pitää arvostaa, ja jokaisella valmennettavalla pitää olla paikka tai henkilö, jolle voi puhua asioista, SLU:n Japisson sanoo.

Japissonin mukaan hyväksikäyttötapauksia tulee ilmi vähän, mutta "säännöllisen epäsäännöllisesti". Vuonna 2009 Tilastokeskus kirjasi 268 poliisin tietoon tullutta lapseen kohdistunutta seksuaalista hyväksikäyttöä.

Kokemukselle löytyy tukea viime vuosikymmenellä tutkituista hyväksikäyttötapauksista. Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tutkinut Ville Hinkkanen Oikeuspoliittiselta tutkimuslaitokselta (Optula) kertoo, että suurin osa lapsia hyväksikäyttäneistä on miehiä - ja heillä on jonkinlainen aiempi yhteys uhriin.

Hieman alle puolessa tapauksista tekijä oli uhrin perhetuttu, naapuri tai joku muu tuttava. Harrastusvalmentajat kuuluvat tähän luokkaan.

Rikoksena lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on myös poikkeuksellinen: tekijöiden ikähaitari on muihin rikoksiin verrattuna laaja, ja käytännössä kaikenikäiset tekevät näitä rikoksia.

Nollatoleranssi

SLU tekee järjestelmällisesti töitä sen eteen, että väärinkäytökset saataisiin kitkettyä pois.

Japissonin mukaan urheiluseuroissa mietitään ennakkoon, miten mahdollisten hyväksikäyttöepäilyjen suhteen toimitaan. Liitto myös sulkee asemaansa väärin käyttäneet valmentajat toiminnan ulkopuolelle toimitsijakiellolla.

Japissonin kokemuksen perusteella joissakin lajeissa väärinkäytöksiä ei tule esiin, kun lajia seurataan jonkin aikaa tarkemmin.

Optulan Ville Hinkkanen kertoo, että nykyään hyväksikäyttötapaukset tulevat helpommin esille. Parissa vuodessa poliisin tietoon tulleiden tapausten määrä on kasvanut lähes kolmanneksella alle 200:sta 268:aan.

Toisaalta kyselyiden mukaan 2000-luvulla lapset ovat kokeneet seksuaalisia tilanteita vanhempien ihmisten kanssa merkittävästi vähemmän kuin mitä 1980-luvulla koettiin.

Eivät kerro, kuka teki

Mannerheimin Lastensuojeluliiton auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäki kertoo, että Lasten ja nuorten puhelimeen tulee säännöllisesti tapauksia, joissa nuoret haluavat keskustella hyväksikäytöstä.

- Nuoret eivät yksilöi tekijää, he eivät ole halukkaita kertomaan kuka on tekijä, Pajamäki sanoo.

Auttavan puhelimen perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä nimenomaan lasten ja nuorten harrastuksissa kokemasta seksuaalisesta paineesta.

Pajamäki kertoo, että nuori tai lapsi kokee useimmiten suurta syyllisyyttä tapahtuneesta.

- On hurjan iso asia ylipäätään kertoa asiasta. Sen avaaminen pitää ottaa pieni askel kerrallaan, hän kuvailee.

Suomen Ratsastajainliitto ei halunnut kommentoida aihetta Uudelle Suomelle.