Jyväskylän yliopisto on tehnyt päätöksen kansanedustaja Laura Huhtasaaren (ps) pro gradu -työstä saamansa esiselvityksen pohjalta. Yliopiston mukaan gradu sisältää vilppiä, joka ilmenee plagiointina.

Ulkopuolisen asiantuntijan tekemän esiselvityksen mukaan Laura Huhtasaaren vuonna 2003 hyväksytty opinnäytetyö loukkaa merkittävästi aiemmin selvitettyä enemmän hyvää tieteellistä käytäntöä. Yliopiston mukaan gradu nimeltään ”Kulttuuriset käytännöt monikulttuurisessa perusopetusryhmässä” sisältää sekä piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä että vilppiä, joka ilmenee plagiointina.

”Menettelytavat ovat olleet omiaan johtamaan harhaan tiedeyhteisöä eli tutkijoita ja myöhempien opinnäytetöiden tekijöitä. Luonteeltaan ja mittaluokaltaan nämä hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset ovat tutkimuksessa ja opinnäytetyössä vakavia”, yliopiston tiedotteessa todetaan.

Asiantuntijana toimineen professori Patrik Scheininin raportissa todetaan muun muassa, että Huhtasaaren tekstissä on monta kohtaa, joissa toisten opinnäytetyön tekijöiden tarkastelut ja pohdinnat esitetään omina. Tällaisia kohtia on Scheininin mukaan paljon enemmän kuin ensimmäisen Huhtasaaren gradusta tehdyn esiselvityksen aikaan oli tiedossa. Scheininin mukaan ”kyse ei ole yksittäisistä hairahduksista, vaan kokonaisista sivuista ja luvusta toiseen jatkuvasta menettelytavasta, jota esiintyy johdannossa, teoriaosassa sekä jopa tuloksissa ja johtopäätöksissä”.

Scheinin selvityksen mukaan Loppupohdinta-luvusta jopa 80 prosenttia on merkkimääräisesti laskettuna kopioitu aikaisemmilta opinnäytetyön tekijöiltä ilman asianmukaisia lähdemerkintöjä.

Asian käsittely kuitenkin lopetetaan yliopiston tuoreella päätöksellä.

”Varsinaisen tutkinnan suorittaminen ei yliopiston arvion mukaan toisi enää tutkimuseettisestä näkökulmasta olennaisesti uutta tietoa gradun hyvän tieteellisen käytännön mukaisuuden arvioimiseksi, koska vilppi ja piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä on käynyt ilmi jo esiselvitysvaiheessa.”

Yliopisto ei käynnistä toimia Huhtasaaren tutkinnon peruuttamiseksi, koska hallinnollisesta näkökulmasta asia on jo vanhentunut. Selvityksen johtopäätökset liitetään kuitenkin opinnäytetyön yhteyteen.

Lue, mitä Huhtasaari sanoo päätöksestä: Laura Huhtasaari: ”Pyrin noudattamaan ohjeita, enkä tietoisesti tehnyt tahallista vilppiä”

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeen mukainen esiselvitys päätettiin käynnistää 9. toukokuuta saadun tutkintapyynnön johdosta. Esiselvitys kartoitti uusien esitettyjen loukkausepäilyjen aiheellisuutta.

Esiselvityksessä käytettiin yliopiston ulkopuolista asiantuntijaa ja selvityksen yhteydessä kuultiin sekä Laura Huhtasaarta että ilmoituksen tekijää.

”Yhteiskunnan, tiedeyhteisön ja tutkijoiden edun mukaista on, että kaikki tutkimuksen asianmukaisuutta koskevat epäilyt selvitetään.”

Lue lisää:

Nyt se varmistui: Laura Huhtasaaren gradusta tehdään uusi selvitys

Plagiointitutkija: ”Huhtasaaren teksti ei ole millään tapaa poikkeava”

Professori: Laura Huhtasaaren ”gradun ja tutkinnon voisi hylätä”

Laura Huhtasaari suoraan kysymykseen: ”Kun pitäisi muistaa 15 vuotta sitten tapahtuneita asioita pilkuntarkasti”

SK: Laura Huhtasaari vastaa uusiin syytöksiin: ”Pyrin noudattamaan ohjeita joita silloin annettiin”

Yle: Laura Huhtasaaren gradusta paljastui rajusti lisää plagiointia