Kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps) kommentoi Jyväskylän yliopiston päätöstä, jonka mukaan Huhtasaaren gradu sisältää vakavaa vilppiä ja plagiointia. Huhtasaari toteaa Twitterissä noudattaneensa ohjeita.

Yliopiston tuoreen päätöksen mukaan gradu nimeltään ”Kulttuuriset käytännöt monikulttuurisessa perusopetusryhmässä” sisältää sekä piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä että vilppiä, joka ilmenee plagiointina. Huhtasaari kiistää tahallisuuden.

”15 vuotta sitten laatiessani Pro gradu -tutkielmaani pyrin noudattamaan ohjeita, joita minulle annettiin, enkä tietoisesti tehnyt tahallista vilppiä”, Huhtasaari toteaa Twitterissä.

Uusi Suomi ei ole tavoittanut Huhtasaarta kommentoimaan päätöstä tarkemmin.

Lue lisää yliopiston päätöksestä: Laura Huhtasaaren gradussa vakavaa vilppiä ja plagiointia – tässä yliopiston päätös

Huhtasaaren vastine täynnä syytöksiä

Laura Huhtasaari syytti yliopiston selvitystyötä menettelyvirheistä vastineessaan yliopiston saamaan asiantuntijalausuntoon ja esiselvityksen toteuttamiseen. Huhtasaari vaati yliopiston rehtoria tekemään päätöksen esiselvityksen päättämisestä vedoten näihin menettely- ja asiavirheisiin.

Huhtasaari syytti esiselvitystä huolimattomasti laadituksi ja virheelliseksi, koska asiantuntija ei ollut yksilöinyt listaustaan Huhtasaaren puuttuvista lähdemerkinnöistä. Lisäksi Huhtasaari katsoi, että gradun ohjaajan vastuu on jätetty selvityksessä kokonaan huomiotta.

Huhtasaari selitti lähdemerkintöjen – vanhempien gradujen – puuttumista huolimattomuudella, ymmärtämättömyydellä sekä kirjoitusvirheillä. Hän kiisti vähätelleensä toisten tutkijoiden työtä.

Lisäksi Huhtasaari syytti Jyväskylän yliopistoa tekijänoikeuksiensa rikkomisesta. Hän väitti yliopiston levittäneen gradua pdf-tiedostona ja syöttäneen työn plagiaatintunnistusohjelmaan ilman hänen lupaansa. Yliopiston selvityksen mukaan plagiaatintunnistusohjelmaa ei kuitenkaan voitu käyttää, koska Huhtasaaren lupaa ei ollut. Selvityshenkilö Scheininin mukaan hän asetti aikaisempien opinnäytetöiden tekstit Huhtasaaren tekstin viereen ja etsi yhtäläisyydet ilman plagioinnintunnistusohjelmaa.