Esiintyminen yhtiön nimissä puhuvana asiantuntijana masennuslääkkeitä arvostelleessa tv-ohjelmassa toi potkut terveyspalveluyritys Mehiläisen kuntoutusjohtajalle.

Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Jarmo Karpakka vahvistaa Uudelle Suomelle, että yrityksen kuntoutusjohtaja Aku Kopakkala on irtisanottu. Psykologi Kopakkala kertoi aiemmin Facebook-viestissään saaneensa potkut masennuslääkkeistä antamiensa kriittisten lausuntojen vuoksi.

– Olin haastateltavana MOT-ohjelmassa ”Masentavat lääkkeet”. Minut irtisanottiin siksi tänään työpaikastani Mehiläisestä. Johto oli saanut puhelun, Kopakkala kirjoittaa yhteisöpalvelu Facebookin viestissään. Viestistä kertoi ensin Yle.

Mehiläisen Jarmo Karpakan mukaan tieto irtisanomisesta pitää paikkansa. Hän korostaa, että työnantaja ei voi antaa julkisuuteen yksityiskohtaista tietoa työsuhteen päättymisen syistä.

Karpakka selventää kuitenkin, että Mehiläisen asiantuntijoilla on oikeus osallistua julkiseen keskusteluun sekä yhtiön edustajina että henkilökohtaisilla näkemyksillään. Karpakan mukaan on erikseen sovittu, milloin yhtiön nimeä on soveliasta käyttää.

– Tiedossa on, että Akulla on erilaisia hoitonäkemyksiä kuin Käypä hoito -suosituksissa, ja että hänellä on oikeus osallistua tieteelliseen keskusteluun henkilökohtaisilla näkemyksillään. Tiedemaailma perustuu debatointiin, Karpakka sanoo Uudelle Suomelle.

Karpakan mukaan on kuitenkin sovittu, että Mehiläisen nimissä ei tällaisia, virallisista hoitosuosituksista poikkeavia arvioita esitetä. Karpakka muistuttaa, että Käypä hoito -suositukset edustavat parhaan nykytiedon mukaista hoitotapaa.

–On sovittu, millä tavoin Mehiläisen nimissä otetaan kantaa. Tämä ei koske vain Akua vaan kaikkia asiantuntijoitamme.

Karpakka ei halua eritellä, mitkä Kopakkalan väitteet MOT-ohjelmassa yhtiö katsoi virallisten suositusten vastaisiksi.

–Hoitavat lääkärit reagoivat ja alkoivat kysyä, mikä on Mehiläisen näkökulma Käypä hoito -suosituksiin, Karpakka kertoo.

MOT-ohjelma: Näin Kopakkala kommentoi masennuslääkkeitä

Aku Kopakkala oli yksi päähaastateltavista Ylen MOT-ohjelman jaksossa, joka kertoi masennuslääkkeistä. Hän esitti eri tutkimustuloksiin pohjautuen hyvin kriittisiä lausuntoja esimerkiksi masennuslääkkeiden tehosta ja laajasta käytöstä muun muassa Suomessa.

MOT-ohjelmassa kerrottiin masennuslääkkeiden käytön kasvaneen viimeisten vuosikymmenten aikana rajusti niin, että nykyisin lähes 430 000 suomalaista syö jonkinlaisia masennuslääkkeitä. Kopakkala, joka esiteltiin ohjelmassa Mehiläisen psykologiksi ja kuntoutusjohtajaksi, muistuttaa ohjelmassa muun muassa siitä, että tutkimusten mukaan masennus johtaa nykyisin – lääkkeiden käytön lisäännyttyä – entistä useammin pysyvään sairastumiseen ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen.

– On myös koulukunta, joka on sitä mieltä, että nimenomaan masennuslääkkeet altistavat masennuksen uusiutumiseen ja kroonistumiseen. Jos he ovat oikeassa, niin tää tilanne on erittäin outo, Kopakkala sanoo MOT:ssa.

Masennuslääkkeiden tehon kyseenalaistaminen ei ole tiedemaailmassa harvinaista. Muun muassa Helsingin yliopiston neurotieteen tutkimuskeskus päätyi viime vuonna tutkimuksessaan siihen, että masennuslääkkeet eivät paranna, ellei niiden käyttöön yhdisty myös terapiaa. Tutkimusryhmän mukaan mielialalääkkeet ovat merkittävä apu masennuksen hoidossa, mutta niitä käytetään nykyisin väärin.

Mehiläiseltä irtisanottu Aku Kopakkala kertoo MOT:ssa itsekin hämmästyneensä havaitessaan, että tutkimus esimerkiksi masennuslääkkeiden sivuvaikutuksista on hyvin puutteellista.

– Näitä lääkkeitä käytetään ikään kuin me tietäisimme, mitä niistä seuraa, hän sanoo MOT:ssa.

MOT kertoo lisäksi, että ”lääketutkimuksia tekevät lähinnä lääkeyhtiöt saadakseen uuden lääkkeen markkinoille”. Kopakkala tukee ohjelman tekijöiden näkemystä siitä, että lääketutkimuksiin ei yleensä hyväksytä ”ihmisiä, joilla itsetuhoisia taipumuksia, syömishäiriö, päihderiippuvuus tai joku muu mielenterveysongelma kuin masennus”.

– Nehän tehdään rajatulla potilasjoukolla, jotka etsitään: mahdollisimman sopivia potilaita, jotta saataisiin tietynlainen tulos aikaseksi, Kopakkala sanoo ohjelmassa.

MOT:n ohjelma ei ole ensimmäinen kerta, kun Kopakkala on kommentoinut masennuslääkkeitä kriittisesti. Hän on epäillyt niiden toimivuutta ja laajan käytön järkevyyttä muun muassa Taloussanomien haastattelussa.

Mehiläinen tarjoaa masentuneille erilaisia hoitoja muun muassa terapiaryhmissä.

Kopakkala ja professori erimielisiä

Yksi MOT-ohjelman päähaastateltavista on Käypä hoito -suositusten masennustyöryhmän puheenjohtaja, psykiatrian professori Erkki Isometsä. Ryhmän depressio-hoitosuosituksen mukaan ”lääkehoito on sitä tärkeämpää, mitä vaikeammasta depressiosta on kysymys”.

– Psykoterapiat ja masennuslääkehoito ovat lievissä ja keskivaikeissa depressioissa yhtä tehokkaita oireiden lievittäjänä, ja niiden yhtäaikainen käyttö on tehokkaampaa kuin kumpikin yksinään, kuuluu yksi suosituksen linjaus.

Kopakkala ja Isometsä ovat MOT:n haastatteluissa eri mieltä muun muassa laskelmasta, jonka mukaan jopa yli 100 000 suomalaista on jatkuvalla, ”toistaiseksi voimassa olevalla” masennuslääkekuurilla.

Kopakkala pitää ilmiötä huolestuttavana, koska ”me muutetaan siinä meidän kehon toimintaa ja monia säätelyjärjestelmiä isosti”. Isometsä puolestaan arvioi, että epidemologisesti mittasuhteet luultavasti ovat vielä järkeviä 100 000 suomalaisen jatkuvassa masennuslääkityksessä.

Lisäksi professori Isometsä epäilee Kopakkalan esiin nostamaa tutkimusta, jonka mukaan masennuslääkkeet voivat mahdollisesti lisätä masennuksen uusiutumisriskiä.

– Se on periaatteessa erittäin vakavasti otettava asia, jos tällainen riski olisi olemassa, mutta mun mielestä sellaista näyttöä ei ole, Isometsä sanoo MOT:ssa.

MOT-ohjelmassa kyseenalaistettiin myös Erkki Isometsän riippumattomuus. Isometsä ilmoittaa sidonnaisuuksissaan toimintansa puhujana lääkealan yritysten kuten Lundbeckin ja Pfizerin tilaisuuksissa.

–Minusta tämä on oikeastaan suoraan sanoen vähän asiaton kysymys, Isometsä vastasi MOT:lle.

Lääkeyhtiö Pfizer Oy:n toimitusjohtaja Ove Uljas siirtyi äskettäin Mehiläisen työelämäpalvelut-yksikön liiketoimintajohtajaksi ja Mehiläinen-konsernin johtoryhmän jäseneksi.

Koko MOT-ohjelman käsikirjoituksen löydät tästä linkistä.