Keskustelu eduskunnan puhemies Paula Risikon (kok) lausunnoista Ylen lauantaisessa Ykkösaamussa jatkuu. Risikko linjasi, että pysyväkin oleskelulupa pitää voida purkaa, jos ihminen todetaan kansalliseksi uhaksi. Julkisessa keskustelussa on ihmetelty lausuntoa ja kritisoitu Risikkoa tietämättömyydestä. Sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylijohtaja Jorma Vuorio kuitenkin kertoo Uudelle Suomelle, että Risikko oli aivan oikeassa kommenteissaan. Risikon esittämä muutos liittyy ulkomailla oleviin, mutta Suomessa oleskeluluvan saaneisiin henkilöihin.

Julkisessa keskustelussa on ihmetelty, että Risikon esittämät muutokset näyttävät jo olevan nykyisessä laissa. Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen piti Helsingin Sanomien haastattelussa Risikon puheita jopa vastuuttomina ja kysyi, onko Risikko perillä voimassa olevasta lainsäädännöstä.

Maahanmuuttotutkija ja ihmisoikeusaktivisti Erna Bodström on niin ikään ihmetellyt kommentteja.

”Jos (ulkomaalainen) rikollinen on kansallinen uhka, hänet pystytään jo nykyisen lain puitteissa yleensä karkottamaan. Miten siis muuttaisit tätä vai herätelläänkö tällaisella turhalla ulostulolla vain paniikkia?” Bodström kysyi Risikolta Twitterissä ja liitti oheen ulkomaalaislain kohdan. (Juttu jatkuu Twitter-upotuksen alla.)

Risikko on entinen sisäministeri, jonka vastuulla maahanmuuttoasiat ovat. Nykyinen sisäministeri Kai Mykkänen (kok) on sanonut olevansa Risikon kanssa samaa mieltä siitä, että kansalliseksi uhaksi muodostunut henkilö on voitava karkottaa viipymättä Suomesta. Karkotusten nopeuttamisesta tulikin tämän vuoden alussa voimaan lakimuutos.

LUE LISÄÄ:

Kai Mykkänen reagoi avaukseen ”kansallisesta uhasta”: ”Selvitämme osana kevään lainvalmisteluohjelmaa”

Ulkomaalaisten karkotuksia nopeutetaan 1.1.2019 – Myös uusintahakemusten ”väärinkäyttöön” halutaan puuttua

Risikko tarkensi myöhemmin tarkoittaneensa, että oleskelulupa pitäisi pystyä perumaan kansallisen turvallisuuden uhan perusteella. Rikoksen perusteella se voidaan tehdä nykyisinkin. Risikko tarkensi lausuntoaan uudemmankin kerran, viitaten laittoman maahantulon torjuntaohjelmaan:

”Nykyinen lainsäädäntö ei kata kaikkia tilanteita, joissa kansallisen turvallisuuden uhan perusteella voitaisiin peruuttaa pysyvä oleskelulupa. Tästä on kirjaus mm. kansallisessa laittoman maahantulon torjuntaohjelmassa. Asiaa parhaillaan selvitetään”, Risikko kirjoitti Twitterissä eilen sunnuntaina. (Juttu jatkuu Twitter-upotuksen alla.)

Risikko viittaa Poliisihallituksen laatimaan toimenpideohjelmaan, joka koskee vuosia 2017–2020. Siinä sanotaan näin:

”Voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan oleskelulupaa ei voida peruuttaa vaikka henkilön katsottaisiin vaarantavan kansallista turvallisuutta tai yleistä järjestystä tai turvallisuutta. Oleskeluluvan peruuttamismahdollisuudella vastattaisiin osaltaan konfliktialueelta Suomeen tulevien tuomiin haasteisiin ja/tai ns. vierastaistelija-ongelmaan. Ulkomaalaisen mukainen suojeluasema olisi voitava lakkauttaa, kun henkilö lähtee mihin tahansa maahan osallistuakseen aseelliseen toimintaan tai terroristijärjestön toimintaan.”

Ulkomaalaislain mukaan oleskeluluvan saanut voidaan karkottaa, jos hän on syyllistynyt sellaiseen rikokseen, josta enimmäisrangaistus on yksi vuosi vankeutta. Myös toistuvasti rikoksiin syyllistynyt oleskeluluvan saanut voidaan karkottaa.

Poliisihallituksen toimintaohjelmassa ehdotetaan näin:

”Selvitetään, voidaanko lainsäädäntöä muuttaa siten, että sen avulla voitaisiin puuttua ja estää ulkomailla oleskelevan henkilön palaaminen Suomeen peruuttamalla henkilölle myönnetyt luvat tai lakkauttamalla suojeluasema, jos henkilön katsotaan vaarantavan kansallista turvallisuutta tai yleistä järjestystä tai turvallisuutta.”

Jorma Vuorio kertoo Uudelle Suomelle, että kyseinen toimintaohjelma on juuri se asiakirja, johon Risikko viittaa. Vuorion mukaan kyse on sellaisista tilanteista, joissa oleskeluluvan haltija oleskelee nimenomaan Suomen rajojen ulkopuolella. Niin sanotut vierastaistelijat ovat esimerkki tällaisesta tilanteesta.

Vuorion mukaan kyse on siitä, että karkottaa voi vain Suomessa olevan henkilön. Hänen mukaansa parhaillaan selvitetään, voisiko lakia muuttaa niin, että ulkomailla olevan oleskeluluvan voisi peruuttaa, ja voitaisiinko tähän kytkeä myös maahantulokielto. Selvitystyö valmistuu kevään aikana, mutta menee todennäköisimmin seuraavan hallituksen sisäministerille, Vuorio kertoo.

Vuorion mukaan ei ole arvioitu tarkoituksenmukaiseksi tehdä sellaista lakimuutosta, joka mahdollistaisi ulkomailla olevan karkottamisen.

LUE MYÖS:

Paula Risikko Ylellä: ”Jos ihminen on kansallinen uhka, hänen oleskelulupansa pitää pystyä purkamaan”