Työmarkkinajärjestöt ovat hioneet omaa ratkaisumallia niin kutsutun irtisanomislain vaihtoehdoksi ja työmarkkinatilanteen rauhoittamiseksi. Hallituksen valmistelema laki irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä on käynnistänyt poliittisten työtaistelujen aallon.

Palkansaajakeskusjärjestöjen ja työnantajien hiomasta ratkaisuvaihtoehdosta kertoi ensimmäisenä Verkkouutiset. VU:n mukaan pienissä alle 10 hengen yrityksissä voitaisiin jatkossa palkata työntekijä määräaikaiseen työsuhteeseen ilman lain nykyisin vaatimaa määräaikaisuuden perustetta. Tällainen rekrytointi voitaisiin tehdä kuitenkin vain kerran.

Myös Talouselämä ja Helsingin Sanomat kertovat, että vaihtoehtoisessa mallin keskiössä ovat määräaikaisuuksien helpottaminen pienissä yrityksissä. Verkkouutiset kertoo, että keskusjärjestöjen neuvottelemalla mallilla ei ole vielä niiden jäsenliittojen hyväksyntää.

Samalla järjestöt vaativat, että hallitus peruu lakiehdotuksen irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä. Ammattiliitot lopettaisivat myös omat työtaistelutoimensa. Talouselämän mukaan tämän viikon lakkoja ei kuitenkaan enää ehditä estää.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ja Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder kommentoivat asiaa Demokraatille. Fjäderin mukaan työmarkkinajärjestöillä ei ole ollut viikonloppuna asiasta neuvotteluita ja määräaikaisuusasia on vain spekulaatiota, vaikkakin vaihtoehto. Palolan mukaan irtisanomislakikiistan ratkaisusta on käyty lähinnä taustakeskusteluita.