Suomessa on jo 47 000 kotitaloutta, joiden ainoa tulo on toimeentulotuki sekä mahdollinen asumistuki, kertoo Uutissuomalainen.

Lehden mukaan tällaisten kokonaan tulottomien kotitalouksien määrä on kasvanut vauhdilla: tulottomien kotitalouksien määrä oli heinäkuussa yli kaksinkertainen verrattuna viiden vuoden takaiseen tilanteeseen. Vielä vuonna 2013 tulottomia kotitalouksia oli Kelan tutkimuksen mukaan noin 21 000.

Jos tulottomassa kotitaloudessa on lapsia, tuloina voivat toimeentulo- ja asumistukien lisäksi olla myös lapsilisä ja elatustuki. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto pitää tulottomien määrän kasvua erittäin hälyttävänä. Kela tulee selvittämään syytä tulottomien määrän kasvuun, sillä ilmiötä ei toistaiseksi tunneta.