Suomalaiset leipomot kokevat nyt kovia kustannuspaineita, ja näkymät tuleviin hintoihin ovat sumuiset. Epävarmuus koskee myös kesän viljasatoa, jonka ajankohta, laatu ja määrä määrittelevät, käytetäänkö viljavarastot kokonaan loppuun tänä kesänä.