Kuluttajavirasto on havainnut lentojen internetmarkkinoinnissa runsaasti puutteita. Tilanteen korjaamiseksi virasto on linjannut lentoyhtiöille lentojen tarjousmarkkinointia koskevia pelisääntöjä. Kuluttajaviraston mukaan kuluttajille olisi kerrottava selvästi matkan kokonaishinta ja tarjoushintojen olisi oltava todellisia.