Opetusministeri Li Andersson (vas) kertoo, että 1.-3.-luokkalaisia koskeva koululinjaus muuttuu Suomessa.

”1-3 vuosiluokkalaisten pienten koululaisten lähiopetusta koskevaa linjausta on jouduttu tarkentamaan. Kriittisten alojen määritelmää on pidetty epäselvänä, mikä on johtanut kirjaviin käytäntöihin, ja tämä osaltaan siihen, että oppilaiden yhdenvertaisuus oli uhattuna”, Andersson kertoo Twitterissä.

Hallitus ilmoitti maanantaina, että kaikki koulutilat suljetaan ja opetus järjestetään etänä lukuun ottamatta kriittisten alojen työntekijöiden lapsia. Nyt linjausta siis muutetaan pienimpien koululaisten osalta.

”Kaikilla 1-3 vuosiluokan oppilailla on 23.3. alkaen tarvittaessa oikeus lähiopetukseen, mutta suosittelemme vahvasti myös heitä osallistumaan etäopetukseen”, Andersson ilmoittaa.

”Myös 1-3 vuosiluokkien pienten koululaisten vanhempia pyydetään pitämään lapsensa etäopetuksessa, mikäli mahdollista”, Andersson vielä tähdentää.

Opetusministeriö selventää edelleen myös päivähoitoa koskevaa linjausta, joka on herättänyt epäselvyyttä.

”Varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää kaikki niitä tarvitsevat lapset. Varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta luovutaan tilanteissa, joissa lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin. Säännöksellä halutaan varmistaa varhaiskasvatus kaikille niille lapsille, joille vanhemmat tai muut huoltajat eivät muulla tavoin pysty järjestämään hoitoa. Huoltajat tekevät harkinnan hoidon tarpeesta”, opetusministeriö kertoo.

”Tarkennuksen jälkeen kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua esiopetukseen normaalisti koulussa tai varhaiskasvatuksen yksikössä. Suosittelemme kuitenkin vahvasti etäopetusta kaikille lapsille, joille se on mahdollista”, Li Andersson tviittaa.

LUE MYÖS: