Kokoomusnuoret ihmettelee kokoomuksen eduskuntaryhmän linjausta tyrmätä uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon yhdistäminen. Kokoomus torjui ajatuksen Ylen kyselyssä todeten, että nykyinen uskonnonopetuksen perusta on toimiva.

Kokoomuksen kannan kertoi Ylelle eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa.

Eduskuntaryhmän kanta ei ole linjassa kokoomuksen puoluekokouspäätösten kanssa, nuorisojärjestö toteaa. Kokoomuksen puoluekokous hyväksyi vuonna 2010 aloitteen, jossa esitettiin kaikille yhteiseen uskontotietoon siirtymistä.

“Toivomme Kokoomuksen eduskuntaryhmältä rohkeutta katsoa tulevaisuuteen menneisyyden sijaan. Ihmisten jaottelu uskontokuntien mukaan ei kuulu enää nykyaikaan, eikä varsinkaan kouluissa. Tätä mieltä on myös selvä enemmistö suomalaisista” sanoo Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula tiedotteessa.

Opetusministeri Li Andersson (vas) haluaa avata elämänkatsomustiedon opetuksen myös koululaisille, jotka kuuluvat kirkkoon ja uskontokuntiin. Nykyisin he eivät voi valita ET:tä. Andersson toivoo hallitukselta pikaisia toimia asian edistämiseksi, Uusi Suomi kertoi tiistaina tässä jutussa.

Kokoomusnuoret kehuu linjausta.

“Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson on oikealla linjalla uskonnon opetuksen uudistamisesta. Toivomme ministeriltä rohkeutta viedä asiaa eteenpäin”, Pajula sanoo.

LUE LISÄÄ:

Kokoomusnuoret kannattaa mallia, jossa ”kaikille nuorille opetetaan yhteisesti kaikista maailman uskonnoista ja elämänkatsomuksista sen sijaan, että oppilaat ja opiskelijat lokeroidaan oman uskontonsa ja taustansa mukaan”. Järjestön mielestä uskontokuntakohtaisesta uskonnon opetuksesta tulisi siis luopua.

Pajulan mukaan uskontojen merkityksen ymmärtäminen maailmalla, Suomessa ja suomalaisessa kulttuurissa on yhtä tärkeää kaikille nuorille uskontokunnasta riippumatta.

“On järjetöntä, että jaamme nuoret yhä 2020-luvulla uskontokuntien mukaan uskontoa opetettaessa. Tarvitsemme nykyaikana enemmän yhteistyötä ja muiden ymmärrystä ja vähemmän ihmisten jaottelua ja lokerointia uskontokuntien ja muiden ominaisuuksien mukaan”, hän toteaa.

Nykyisin elämänkatsomustiedon saavat valita vain ne oppilaat, jotka eivät kuulu kirkkoon tai uskontokuntiin. Suuri osa suomalaista kannattaa Ylen kyselyn mukaan yhteistä uskontotiedon oppiainetta uskonnon ja elämänkatsomustiedon tilalle. Myös opetusministeri Andersson pitää esitystä selvittämisen arvoisena.

Li Andersson kertoi pyrkimyksistään muuttaa uskonnonopetusta jo syksyllä Uuden Suomen laajassa haastattelussa. LUE: