Vasemmistoliitto pitää täysin välttämättömänä, että hallitus lähettää esityksensä soten valinnanvapauslainsäädännöksi EU-komissiolle. Asia on noussut keskusteluun Slovakian terveydenhoitojärjestelmään liittyvän kumoavan päätöksen takia.

Slovakiassa julkinen terveydenhuolto perustuu pakolliseen sairausvakuutukseen. EU:n tuomioistuin on kumonnut komission tulkinnan siitä, että Slovakian järjestelmään ei sisältyisi taloudellista toimintaa EU-sopimuksen tarkoittamalla tavalla. Järjestelmässä on keskeisessä osassa sairausvakuutusten tarjoaminen myös yksityisten yrittäjien taholta.

Kuntalehti kertoi aamulla, että ratkaisu liittyy Suomeen, koska soten valinnanvapauslain yleisperusteluissa Slovakiaa käsitellään kolmen sivun verran ja viitataan muun muassa järjestelmän ei-taloudelliseen luonteeseen. Lehden mukaan perusteluja joudutaan nyt muuttamaan.

Muun muassa vasemmistoliiton Andersson ihmettelee nyt hallituksen muuttumatonta linjaa siitä, ettei halitus lähetä esitystä valinnanvapauslaiksi EU:n komissiolle selvittääkseen mallin yhteensopivuutta EU:n markkinasäädösten kanssa.

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja Päivi Nerg sekä sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila kommentoivat asiaa blogissaan.

–Suomen valinnanvapausmallia ei ole kopioitu mistään muusta maasta, eikä muiden maiden perusteella voida vetää automaattisesti johtopäätöksiä, he kirjoittavat.

– Nyt julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, mitä vaikutusta Suomen tulevaan valinnanvapauslakiin on EU-tuomioistuimen tuoreella ratkaisulla koskien Slovakian terveydenhuoltojärjestelmää. Vastaus on, että EU-tuomioistuimen päätös ei muuta aiempaa arviota Suomessa. Hallitus luonnollisesti ottaa huomioon Slovakiasta nyt tehdyn ratkaisun osana valinnanvapauslain perusteluita.

Kaksikko huomauttaa myös, että EU-tasolla Slovakian asian käsittely voi vielä jatkua, eikä ratkaisu välttämättä jää pysyväksi.

–Komission on mahdollista hakea muutosta tuomioistuimen päätökseen. Valituksen tekeminen ei sinänsä ole mitenkään poikkeuksellista. Muutoksenhaku tarkoittaisi käytännössä sitä, että komissio ei ottaisi kantaa esimerkiksi notifiointeihin, ennen kuin oikeustila on tällä sektorilla selvä.

–Suomessa sote-uudistus on välttämätön, ja sille on selkeästi olemassa perustelut, jotka liittyvät ihmisten terveyteen, yhdenvertaiseen kohteluun ja hoitoon pääsyyn. Myös julkisten menojen säästöpaineet ovat kovat. Uudistuksen venyminen tai kaatuminen ei olisi hyvä asia Suomelle, sillä se siirtäisi vuosilla ongelmien ratkaisemista, Nerg ja Varhila kirjoittavat.

Andersson ihmettelee, että Sipilän hallitus on esittämässä sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinaehtoistamista, mutta ei selvitä markkinaehtoiseen malliin siirtymisen riskejä. Vasemmistoliitto katsoo, että lausunto komissiolta on uusien tietojen valossa täysin välttämätön, jos hallitus ei merkittävästi muuta esitystään niin sanotusta valinnanvapaudesta. Anderssonin mielestä "Sipilän sote on syöksykierteessä".

– On melkoinen syöksykierre hallituksen uskottavuudelle, jos lakiesityksen perustelut muuttuvat, mutta sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinaehtoistaminen pysyy. Etenkin kun hallitus on myöntänyt, että on olemassa riski vahingonkorvauksille tai jopa tarpeelle säätää lakeja uudestaan myöhemmin, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson toteaa tiedotteessa.

– Lisäksi on tärkeää muistaa, että komission kantakaan ei ole lopullinen kuten EU-tuomioistuimen Slovakia-päätös osoittaa. Joka tapauksessa ei ole Suomen etu ajautua vuosikausien oikeudenkäynteihin suuria terveyskonserneja vastaan hallituksen kiiruhtamisen ja huonon lainvalmistelun takia, Andersson sanoo.

Aiemmin vaatimuksen lakiesityksen notifioinnista EU-komissiolle on esittänyt muun muassa korkein hallinto-oikeus, kuntaliiton selvitysmies yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäki sekä eurooppaoikeuden professori Juha Raitio. Jos arviota ei pyydetä saattaa komissio pahimmillaan puuttua jälkikäteen Suomen terveydenhuoltojärjestelmään.

Lue myös:

Hallitukselta merkittävä sote-päätös – VU: ”Ei kiellettyä valtiontukea”

Päivi Nerg ja ministeriö tyrmäävät KHO:n vaatimuksen – Sote-uudistusta vaaditaan EU:n syyniin