Oppositiopuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tulkitsee, että sote-uudistus ei ehdi toteutua.

Hallituspuolueissa oltiin perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuudessa kuitenkin optimistisia. Perustuslakivaliokunta julkaisi tänään lausuntonsa sote-uudistuksesta. Lausunto annetaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, johon sote-lait vielä menevät. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on yritettävä ehtiä tehdä mietintö sotesta valmiiksi, jotta lait voitaisiin vielä käsitellä eduskunnan täysistunnossa. Perustuslakivaliokunnan lausunto on merkittävä sen kannalta, syntyykö koko uudistus vai ei.

”Eli perustuslakivaliokunnan (PeV) mukaan vielä pitää tehdä olennaisia muutoksia maakuntavaalien ajankohtaa, liikelaitoksen palveluvelvoitetta, maakuntien rahoitusta, kunnille maksettavia korvauksia, tietosuojaa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa koskeviin säännöksiin. Tämän lisäksi PeV edellyttää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on varmistettava esityksen EU-oikeudellista laillisuutta tai sitten "valinnanvapauslain soveltamisen aloittamista on lykättävä". Käytännössä StV ei voi tätä varmistaa muuttamatta itse esitystä merkittävästi”, Li Andersson kommentoi Twitterissä.

”Allekirjoittaneen johtopäätös: tämä oli tässä. Hallituksen on korkea aika viheltää peli poikki ja todeta, että aika loppuu, mallin ongelmat ovat liian suuret eikä mallin suhteesta EU-oikeuteen on mahdollista saada varmuutta tässä ajassa. Pohditaan mieluummin, miten nyt eteenpäin”, Andersson jatkaa.

Myös oppositiopuolue perussuomalaisten perustuslakivaliokunnan jäsen Leena Meri suhtautuu kriittisesti EU-notifikaation tilanteeseen. Vihreiden perustuslakivaliokunnan jäsen Ville Niinistö sanoo, että vaikka notifikaatio ei ole ponnessa, se on silti hyvin velvoittava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Sote-lait menevät seuraavaksi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jonka on vielä sorvattava asiasta mietintönsä ja otettava huomioon perustuslakivaliokunnan lausunnon asiat. Vasta sen jälkeen sote-lait voivat mennä eduskunnan täysistuntoon ja äänestykseen.

Sote-valiokunnan on arvioitava uudelleen EU-notifikaatiota, perustuslakivaliokunta toteaa. Valinnanvapauden soveltamisen aloittamista on lykättävä, mikäli sote-valiokunta ei pysty ratkaisemaan sote-järjestelmän laillisuutta EU-oikeuden näkökulmasta, perustuslakivaliokunta linjaa. LUE LISÄÄ: Sote-lausunto tuli: ”Ei system erroria” – kyse enää hienosäädöstä

EU-notifikaation arvioitiin etukäteen olevan yksi merkittävistä kysymysmerkeistä.

Riskinä on, että Suomeen sorvattavan valinnanvapausjärjestelmän voitaisiin tulkita olevan ainakin osittain taloudellinen, jolloin EU:ssa saatettaisiin katsoa, että järjestelmään kuuluu kiellettyjä valtiontukia.

Jäsenvaltion tulee ilmoittaa ennakolta eli notifioida Euroopan komissiolle kaikki sellaiset tuet, joita annetaan taloudelliseen toimintaan ja joille ei löydy suoraa hyväksyttävyyden perustaa EU:n säädöksistä.

EU-notifikaatiossa on arvioitu kestävän pitkään.

Hallituspuolue sinisten Matti Torvinen kuitenkin arvioi, että EU-notifikaation suhteen tilanne on siitä hyvä, ettei notifikaatiosta tullut velvoittavaa pontta, vaan kyse siinä suhteessa on poliittisesta harkinnasta.

Joka tapauksessa aikataulu soten jatkon suhteen tulee olemaan erittäin tiukka, sillä eduskunnan istuntokausi päättyy jo 15.3. ja yleinen takaraja valiokuntien mietinnöille on 5.3. LUE MYÖS: Sote nytkähti: Aika käy silti vähiin – ”5.3. on kaikille yhteinen deadline”