Yhdenvertaisuusvaltuutettu on julkistanut selvityksen Suomessa asuvien afrikkalaistaustaisten henkilöiden syrjintäkokemuksista ja heidän kohtaamastaan rasismista. Opetusministeri Li Andersson (vas) kommentoi selvityksen tuloksia ministeriön blogissa.

”Lähes 70 % afrikkalaistaustaisista suomalaisista on kokenut syrjintää ja rasismia koulutuksessa ja rasistinen kohtelu ja syrjintä jatkuu koko koulupolun ajan aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Selvityksestä käy ilmi, että kouluissa ei puututa tarpeeksi epäasialliseen kohteluun ja että rasismi on syvällä rakenteissa. Selvityksen mukaan syrjintää tapahtuu niin oppilaiden kuin opettajien ja muun henkilökunnan toimesta. Tämä ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävää”, Andersson kirjoittaa.

”Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien päivitystyö on käynnissä. Tämän lisäksi kouluilta ja oppilaitoksilta on edellytettävä läpinäkyviä prosesseja rasismiin ja syrjintään puuttumiseksi. Esimerkiksi nimetty häirintäyhdyshenkilö, jolle sekä oppilaat että henkilökunta voisivat raportoida syrjintäkokemuksista, voisi olla osa ratkaisua. Rasismiin puuttuminen pitää olla kaikille saavutettavaa ja kaikkien yhteinen velvollisuus”, Andersson linjaa tarvittavia toimia.

Anderssonin mielestä rasismista pitää myös opettaa sekä oppilaita että koulujen henkilökuntaa.

”Opetusministerinä haluan sanoa, että otan tämän selvityksen tulokset erittäin vakavasti. Suomalainen koulutusjärjestelmä nojaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ja rasismille täytyy asettaa nollatoleranssi. Lapsena opitut asenteet iskostuvat syvälle ja kouluissa opitut arvostukset näkyvät läpi elämän. Kitkemällä rasismin kouluista edistämme koko yhteiskunnan yhdenvertaisuutta”, Andersson kirjoittaa.

Vs. yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen kuvasi selvityksen tuloksia näin:

”Ajattelu- ja toimintatapamme ovat monilta osin rasistisia, vaikka emme sitä itse havaitse tai halua tunnustaa. Parhaiten tunnistamme yksittäiset rasistiset teot ja aggressiivisuuden, mutta vaarallisimpia ovat asenteet ja rakenteet, joiden takia afrikkalaistaustaisilla ei ole samoja mahdollisuuksia kuin muilla.”

Koulumaailman lisäksi syrjintää paljastui myös työelämästä.

”Työelämään osallistuneista tai sinne hakeneista vastaajista 60 prosenttia on kokenut syrjintää. Vastaajat kokevat syrjintää työnantajan, kollegoiden ja asiakkaiden taholta ja sitä tapahtuu sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Vastaajat kokevat syrjintää varsinkin rekrytoinnissa ja kohtelussa työpaikalla”, yhdenvertaisuusvaltuutettu kertoo.