Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajat Sinuhe Wallinheimo ja Mia Laiho kyseenalaistavat sen, onko opettajien kantaa kysytty oppivelvollisuuden pidentämiseen.