Hoitoalan liitot ERTO, SuPer ja Tehy vastustavat yksityisen terveys- ja hoivayritys Pihlajalinnan ilmoittamaan tehostamisohjelmaan kuuluvia työsuhteiden ehtojen muutoksia. Liittojen mukaan tehostamisessa on kyse palkkojen alentamisesta.

Pihlajalinna on kiitellyt tiedotteessaan hyvää yhteistyötä henkilöstönsä kanssa yt-neuvotteluiden aikana. Liittojen mukaan neuvottelut eivät kuitenkaan sujuneet yhteistoimintalain edellyttämässä hengessä: työntekijöiden edustuksessa on ollut epäselvyyksiä, riittävää tietoa ei ole saatu ja hankalasti juhannusviikolla aloitetut neuvottelut vietiin läpi kiireessä.

Pihlajalinna Oyj ilmoitti yt-neuvotteiden jälkeen päättävänsä 180 työtehtävää, joista pääosa irtisanomisin. Liittojen mukaan se on myös ilmoittanut muuttavansa palkkarakennetta sekä puuttuvansa työsuhteiden ehtoihin tehostamisohjelman nimissä.

Liittojen tiedotteen mukaan ”Pihlajalinna on tarkoituksellisesti yrittänyt häivyttää palkanalennuksia puhumalla palkan sijaan palkitsemisesta ja sen yhdenmukaistamisesta ja tasapuolistamisesta”. Voittoa tekevä Pihlajalinna ei voi puuttua työsuhteen olennaisiin ehtoihin, liitot katsovat.

Näin ollen liitot tarkastelevat jokaisen jäsenensä irtisanomisen ja mahdollisen palkanalennuksen laillisuuden erikseen, tiedotteessa kerrotaan.

”Voittoa tekevä yritys ei voi laskea palkkoja, koska siltä puuttuu oikeuskäytännön edellyttämä riittävän painava taloudellinen peruste”, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo.

Työsuhteen olennaisia ehtoja ei myöskään voi muuttaa, jos työ jatkuu entisellään.

Pihlajalinnan mukaan tehostamisella halutaan varmistaa yhtiön toimintaedellytysten säilyminen. Liittojen kuvaus tilanteesta on, että Pihlajalinna käynnisti tehostamisohjelmansa, ”koska yritys on tehnyt mielestään liian vähän voittoa”.

Pihlajalinna on tehnyt toukokuun osavuosikatsauksen mukaan noin kolmen prosentin liikevoiton. Se tavoittelee seitsemää prosenttia. Yhtiön liikevoitto oli odotettua huonompi.

”Pihlajalinna tavoittelee voittoa osakkeenomistajille suoraan henkilöstöstä palkoista”, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola paheksuu.