Uuden irtisanomislakiesityksen perusteista ei ole yksimielisyyttä, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola yhteisessä tiedotteessaan. Heidän mukaansa teksteihin jäi ”yhä isoja ongelmia etenkin naisvaltaisten alojen kannalta”.

Ammattiliitto SuPer edustaa lähi- ja perushoitajia ja Tehy sairaanhoitajia, kätilöitä ja muita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Paavolan ja Rytkösen mukaan uusi laki ei ole ongelma miesvaltaisilla aloilla, koska useilla aloilla irtisanomissuojasta on sovittu työehtosopimuksissa.

”Tämä on laadullisesti huonoa lainsäädännön valmistelua, jonka motiiveja voi vain arvailla”, syyttää SuPerin Paavola.

”Pääministeri toi aiemmin esille vahvasti, että tasa-arvon kannalta ei pidä luoda uusia ongelmia. Luotamme siihen, että pääministeri puolustaa työelämän tasa-arvoa edelleen eikä hallitus vie lakiesitystä tällaisin perusteluin eteenpäin”, sanoo Tehyn Rytkönen.

Lain perusteluja laatinut hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kolmikantainen työryhmä päätti työnsä eilen maanantaina. Paavola ja Rytkönen korostavat, että jo aiemmin esitellyn irtisanomispykälän muotoilussa ei ole huomautettavaa, mutta nyt kirjatut perustelut ”sisältävät yllättäen liudan asioita, jotka eivät ole yhteydessä itse pykälän tekstiin”.

Lain perusteluilla ei voida laajentaa lain tulkintaa, SuPer ja Tehy katsovat. Järjestöt ovat valmiit hyväksymään kyseisen pykälämuutoksen sellaisenaan, jos siihen liittyvällä perusteluosalla ei pyritä muuttamaan itse lakitekstiä. Näin on nyt liittojen mukaan vaarassa käydä.

Kaikki haluavat päästä tästä kiistasta eteenpäin, mutta ei naisvaltaisten alojen kustannuksella”, sanoo Paavola.

SuPer ja Tehy ovat molemmat keskusjärjestö STTK:n jäsenliittoja. Tehy on STTK:n suurin jäsenjärjestö. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kommentoi maanantaina pidättyväisesti irtisanomislain perusteluja laatineen työryhmän työtä. STTK:n hallitus kokoontuu ensi viikolla käsittelemään irtisanomislakia.

LUE LISÄÄ:

Antti Palolalta niukat kommentit irtisanomislaista – ”Meidän on vaikea hyväksyä irtisanomisten helpottamista”