Poliisien ammattiliitto, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL) vaatii poliitikkoja sopimaan riittävästä määrärahasta, jolla määräaikaisessa työsuhteessa olevat poliisit saataisiin vakinaistettua.

SPJL:n mukaan määräaikaisessa virkasuhteessa on tällä hetkellä 499 poliisimiestä.

– Tämä tarkoittaa jatkuvaa uhkaa työttömyydestä sillä hetkellä, kun poliisilaitoksen rahavarat eivät enää mahdollista määräaikaisuuksien jatkamista. --- Valmistuneiden poliisimiesten oravanpyörä määräaikaisten virkasuhteiden ja työttömyyden välillä kestää usein vuosikausia. Osa poliisimiehistä kyllästyy tähän ja hakeutuu yksityiselle sektorille. Tällöin yli 100 000 euroa maksanut koulutus menee ainakin poliisiorganisaation kannalta katsoen hukkaan, SPJL toteaa tiedotteessaan.

Liitto myös muistuttaa, että lähivuosien aikana poliisien määrä vähenee.

– Sisäministeri Orpo on peräänkuuluttanut poliisikoulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä. Sitä kautta saatava hyöty konkretisoituu kolmen vuoden viiveellä koulutuksen aloittamisesta. Samalla se edellyttää riittävää rahoitusta valmistuneiden työllistämiseksi, kuten sisäministerikin on todennut, liitto kertoo.