Fortumin toimitusjohtajan pallin yllättäen jättävä Mikael Lilius tulee nostamaan jättieläkettä niiden päivien koittaessa. Joulukuussa 60 vuotta täyttävän Liliuksen eläke tulee Uuden Suomen laskujen mukaan olemaan noin 500 000 euroa vuodessa ja noin 40 000 euroa kuukaudessa.

Liliuksen eläke tulee olemaan 60 prosenttia hänen eläkepalkastaan. Hänen eläkepalkkansa puolestaan lasketaan laajemmin työuran varrelta.

Fortumin henkilöstöjohtaja Mikael Frisk arvioi Uudelle Suomelle, että Liliuksen tapauksessa hänen eläkepalkkansa lasketaan mahdollisesti kymmenen viimeisen työvuoden vuosipalkkojen keskiarvosta. Vuosieläke olisi siis 60 prosenttia tästä keskiarvosta.

Ruotsalaisyhtiön toimitusjohtajan tehtävistä Fortumille siirtyneen Liliuksen eläkkeestä saa hyvän arvion jo pelkästään hänen Fortum-vuosiensa perusteella.

Lilius tuli Fortumille vuonna 2000, ja ehti yhtiön vuosikertomuksen mukaan nostaa neljässä kuukaudessa palkkaa ja luontaisetuja 190 000 euroa. Vuosikertomusten perusteella Liliuksen palkka on noussut 2000-luvun alun reilusta 600 000 eurosta tasaisesti viime vuoden 867 000 euroon.

Frisk huomauttaa, että 2000-luvun alun palkkoja korotetaan vielä eläkeindeksillä.

– Indeksikorotusten myötä Liliuksen vanhemmat palkat nousevat aika lähelle nykypalkkaa. Olettaisin, että hänen eläkepalkkansa on silti hieman vähemmän, kuin 60 prosenttia nykypalkasta [867 000 euroa], Frisk arvioi korostaen, ettei kukaan eläkeyhtiön ulkopuolinen taho voi laskea Liliuksen tarkkaa eläkettä.

Friskin mukaan eläkepalkkaan ei lasketa mukaan optioita. Ne mukaan laskien Lilius ehti tienata Fortum-vuosinaan yli 33 miljoonaa euroa, kuten Ilta-Sanomat aiemmin viikolla laski.

Vuoden 2008 palkalla laskettuna Liliuksen eläkepalkka olisi 520 000 euroa vuodessa ja 43 500 euroa kuukaudessa. Ilman indeksikorotuksiakin laskettuna Liliuksen vuosien 2002-2008 keskimääräinen eläkepalkka olisi vuodessa 450 000 euroa. Kuukausieläke olisi siis ”mukavat” 37 500 euroa.

Näin laskettuna Liliuksen vuosieläke tulee siis olemaan lähellä 500 000 euroa ja kuukausieläke noin 40 000 euroa.

Pitää kuitenkin muistaa, että Lilius kertoi tänään pitämässään tiedotustilaisuudessa, että hänen on vaikea kuvitella bisneksen tekemisestä luopumista. Eläke saattaa työuran jatkuessa siis vielä nousta.