Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta esittää yksimielisesti, että eduskunta hylkää kansalaisaloitteen ehdotuksen valtion metsien eli Metsähallituksen operoimien metsien avohakkuukiellosta.