Yksi perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoaan varten kuulemista asiantuntijoista, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen luokittelee valiokunnan muutosvaatimukset niihin, jotka ovat teknisesti helppoja mutta poliittisesti vaikeita, sekä niihin, jotka ovat poliittisesti helppoja mutta teknisesti vaikeita. Hän uskoo, että varsinkin kokoomuksen kannalta lakipaketin käsittelyn lopputulos eduskunnassa voi olla hyvin hankala.

–Teknisesti helppoa on poistaa sosiaali- ja terveysmenojen budjettikehys tai nostaa se lähelle ennakoitua soten rahoitustarvetta (esim. n. 2 % vuosikasvun tasolle). Muutos merkitsisi kuitenkin valtion budjettikehyksen avaamista ja parin miljardin euron lisämenoa. Maksajina olisivat joko veronmaksajat taikka valtion muut hallinnonalat, joiden menoja pitäisi karsia vastaavasti, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan .

Myös valinnanvapauden aikataulujen viivästyttäminen on Lehtosen arvion mukaan teknisesti helppoa siirtämällä markkinoiden avaaminen esimerkiksi vuoteen 2023 eli ensi vaalikauden loppupuolelle.

–Kun oppositiopuolueet ovat jo aiemmin ilmoittaneet muuttavansa soten markkinamallia, merkitsee viivästys käytännössä valinnanvapauden hautaamista, jollei sitten nykyinen hallituspohja voita enemmistöä seuraavissa eduskuntavaaleissa, hän toteaa.

Lehtosen mukaan sama koskee myös perustuslakivaliokunnan vaatimusta varmistaa lakiesityksen yhteensopivuus EU:n valtiontukea koskevan sääntelyn kanssa.

–Kilpailuoikeuden professorien ja KHO:n tuomarien yksituumaisen asiantuntijakäsityksen mukaan ainoa keino varmistua asiasta on notifioida lakipaketti komissiolle (tai poistaa yksityisen ja julkisen kilpailuelementti esityksestä), mutta silloin valinnanvapauslain hyväksyminen siirtyy jonnekin loppuvuoteen 2018 tai vielä pitemmälle. Komissio kun ei peru elokuisia kesälomiaan Suomen soten takia, vaikka Suomen eduskunta lomansa peruisikin.

”Hallituksen esitys lähtee hyvin naivista ajatuksesta”

Notifioinnilla selvitetään EU:n kanta siihen, annetaanko jollekin toimijalle EU:ssa kiellettyä valtion tukea kilpailluilla markkinoilla. Notifiointi vie aikaa, joten hallitus on linjannut, ettei aio sitä etukäteen tehdä. Kansanedustaja Toimi Kankaanniemi (sin.) varoitti lauantaina seurauksista, jos notifiointia ei tehdä.

Lue lisää: Tyly sote-kuitti Juha Sipilälle ja Petteri Orpolle: ”Pitääkö arvon ministerit taas istuttaa pitkälle lennolle lukemaan rauhassa?”

Poliittisesti helpompia, mutta teknisesti vaikeampia muutosvaatimuksia liittyy Lasse Lehtosen mukaan eri toimijoita velvoittavaan asiakassuunnitelmaan, sekä ehdotetun monituottajamallin tietosuojavaatimuksiin.

–Hallituksen esitys lähtee siitä hyvin naivista ajatuksesta, että eri toimijat olisivat aina yhtä mieltä potilaan/asiakkaan tarvitsemista hoidoista tai palveluista. Jos esimerkiksi maakunnan liikelaitos päättää asiakassuunnitelman sisällöstä, on sillä kiusaus edistää vaikeankin potilaan hoitoa avohoidossa, jolloin hoidon kustannukset menevät yksityisen sote-keskuksen kontolle. Vastaavasti yksityisen sote-keskuksen laatiessa ”velvoittavaa” asiakassuunnitelmaa, on sillä kiusaus siirtää hoitovastuu maakunnan liikelaitokselle. Potilaalla voi parhaassa tapauksessa olla kummankin toimijan käsityksestä poikkeava oma näkemys hoitolinjasta, hän sanoo.

Lehtonen muistuttaa, että perustuslaki turvaa oikeuden oikeusturvaan, mutta jos potilaalle ja palvelun tuottajille annetaan oikeus valittaa asiakassuunnitelman sisällöstä hallinto-oikeuteen, voidaan hänen mukaansa joutua koko oikeussuojajärjestelmä rakentamaan uudestaan kymmenien tuhansien palvelulinjauksia koskevien valitusten valitusruuhkan hoitamiseksi asianmukaisessa aikataulussa.

Hän arvioi, että erityisesti kokoomuksen kannalta lakipaketin käsittelyn lopputulos eduskunnassa voi olla hyvin hankala.

– Kokoomuksen äänestäjien voi olla vaikea nähdä, mitä iloa on hamaan tulevaisuuteen siirretystä ja pienimuotoisesta valinnanvapaudesta, kun uudistus lopulta takaa lähinnä sen, että kaupunkien veronmaksajat kustantavat jatkossa progressiivisella verotuksella haja-astutusalueiden palvelut, joiden hallinto pysyy valtaosassa maakuntia vahvasti keskustan hallussa. Lehmänkaupan neuvottelijoille tilanne voi toki näyttää tätä paremmalle, kun omien ratkaisujen objektiivinen arviointi on jokaiselle vaikeaa. Lopputuloksena noista lehmänkaupoista voi kokoomukselle kuitenkin jäädä käteen vain hapantunut maito, Lehtonen kommentoi.

Lauantaina muun muassa Helsingin apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr.) ihmetteli pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) nopeita kommentteja perustuslakivaliokunnan lausunnosta. Lehtonen kiinnittää huomiota samaan asiaan.

– Sipilä korosti kokoomukselle tärkeän budjettikehyksen säilymismahdollisuutta ja Orpo puolestaan keskustalle tärkeää maakuntavalmistelun aikataulua. Hallituskumppanit tukivat näin kommentoinneillaan toisiaan. Kummankin ministerin kommenteista jäi kuitenkin vahva vaikutelma, että lausuntoa ei vielä oltu luettu ja että kommentit perustuivat muualta kuin ensilähteistä saatuun tietoon, hän huomauttaa.

Valtiotieteen professori Kimmo Grönlund on jo aikaisemmin pohtinut sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusta kokoomuksen kannatukseen.

–Uskaltaako kokoomus oikeasti mennä tällaisella sote-mallilla eduskuntavaaleihin? Tulonsiirto urbaanilta keskiluokalta. Eikö Petteri Orpo nimenomaan julistautunut keskiluokan puolestapuhujaksi valintansa jälkeen, hän kommentoi toukokuun alussa.

Lue lisää:

Politiikan tutkija: Uskaltaako kokoomus oikeasti mennä tällaisella sote-mallilla eduskuntavaaleihin?”

Juha Sipilän ensivaikutelma: ”Valinnanvapaudelle ja maakuntien rahoituskehykselle näytetään vihreää valoa”

Professorin huomio sote-lausunnosta: ”Painava huomautus, että valtioneuvosto on mennyt toimeenpanovallan käytössään liian pitkälle”

Nämä ovat soten 3 kipupistettä: Nyt uhkana on prosessi, joka voi kestää jopa vuosia