Oppositio on arvostellut eduskunnassa kovin sanoin kasvupalvelulakia, joka on siirtämässä muun muassa ELY-keskusten ja TE-toimistojen tehtävät maakuntien järjestämisvastuulle vuodesta 2020.

Oppositio on huolissaan siitä, että palveluilta hupenevat rahat, kun myös sote tulee maakuntien vastuulle, eivätkä maakunnat saa verotusoikeutta. Toisaalta oppositio pelkää TE-palveluiden yksityistämistä. Laki avaisi mahdollisuuksia ostaa palveluita yksityisiltä markkinoilta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson syytti esityksen olevan ”voimakkaasti markkinaehtoisuuteen nojautuva”. Hän huomauttaa, että työvoimapalvelujen ulkoistaminen ei yleensä näytä johtavan toivottuihin tehokkuushyötyihin.

–Tässä ollaan nyt luomassa 300 miljoonan markkinat, joihin myöskin siirretään uusia tehtäviä, sellaisia, jotka tällä hetkellä tehdään viranomaistyönä. Sen sijaan esityksen perusteella ei käy ilmi, miksi näin on perusteltua tehdä. Hallituksen omassa lakiesityksessä todetaan, että kansainvälisten tulosten perusteella ei voida pitää yksityistä palveluntuottajaa julkista parempana työllisyysvaikutusten osalta.

Hallituksen esityksessä todetaan, että yksityisellä tuotannolla voidaan päästä parhaimmillaan 5–15 prosenttia parempaan nettovaikuttavuuteen, mutta yksityinen palvelutuotanto ei ole toteutuskustannuksiltaan välttämättä halvempaa kuin julkinen. Esityksen mukaan vähäinenkin työttömyyden lyhentyminen säästää merkittävästi työttömyysturvakustannuksia.

Moni pelkäsi vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien jäävän heitteille mallissa. Kristillisten puheenjohtaja Sari Essayah painotti, että hallituksen esitykseen on saatava siksi selkeyttä. Eero Heinäluomakin (sd.) syytti esitystä sekavaksi rakennelmaksi.

– Kyllä tosiasia kaiken tämän keskustelun pohjalta on se, että tämän uudistuksen punainen lanka on siirtää markkinoille työvoimapalvelut ja työllisyyspalvelut. Se on se linja, jota te olette tässä tekemässä, Heinäluoma sanoi.

–Ministeri Lindström, te jäätte historiaan henkilönä, joka lopetti valtion työvoimapalvelut – te jäätte historiaan henkilönä, joka lopetti valtion työvoimapalvelut ja siirtää ne tähän yrityskenttään, jonka toiminnasta kukaan ei tiedä. Lopputuloksena ovat rauniot, ja ne tulevat savuamaan teidän jäljiltänne.

Suna Kymäläisen (sd.) mukaan kertarysäyksellä kokeillaan turhan valtavaa järjestelmämuutosta.

– Kyllä tässä hirvittää aivan aiheestakin. Tätä perusratkaisua ei ole tässä esityksessä juurikaan perusteltu, ja meille on vieläkin epäselvää, mitkä nämä yhteiskunnalliset perusteet tälle muutokselle ovat, miksi tämä on välttämätöntä tehdä, Kymäläinen sanoi viitaten markkinaehtoiseen malliin siirtymiseen.

Hanna Sarkkinen (vas.) kritisoi, että kokonaisuutta on erittäin vaikea arvioida ilman oleellisia tietoja.

– Kasvupalvelulakiesitys herättää enemmän kysymyksiä kuin tarjoaa vastauksia. Se johtuu osittain siitä, että antamatta on esitys kasvupalveluiden rahoituksesta sekä työllisyyspalveluiden varsinaisesta sisällöstä, Sarkkinen sanoi.

Entinen työministeri Tarja Filatov (sd.) huomautti, että vertailu Australiaan ja Iso-Britanniaan ontuu, koska näissä maissa yksityistämisen työllisyysvaikutukset ovat olleet heikkoja.

– Suomi on saanut kiitosta, ja me olemme Euroopan tasollakin palkittuja siitä, että meillä on monialaiset työvoiman palvelupisteet, joissa sosiaalitoimi, Kelan kuntoutuspalvelut ja työvoimapolitiikka toimivat yhdessä, ja nyt tämä lainsäädäntö puretaan, Filatov ihmetteli.

– Olen itse ollut aikanaan ministeri silloin, kun kokeiltiin työn etsintäpalvelua, jossa meillä oli kilpailutus, jossa haettiin yrityksiä, jotka toimisivat työnvälittäjinä tietylle kohderyhmälle ja saisivat palkkion silloin, kun ovat tehneet tulosta. Kun noita tarjouspyyntöjä katsoi, niin pystyi etukäteen sanomaan, että tuo tekee tulosta, nuo eivät tee, koska siellä oli ikään kuin aliarvioitu se haaste, mikä on edessä. Pelkään, että tässä käy samalla tavalla.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) korosti moneen kertaan, että ”mitään ei olla yksityistmässä”, vaan avataan mahdollisuuksia yksityisiin palveluihin. Hän syytti opposition yksityistämispuhetta tahdittomaksi.

– Tässä ollaan hakemassa useampia työkaluja. Ehkä se vertaus voisi olla, että ennen mentiin yhden koon housuilla läpi valtakunnan, nyt jokainen alue saa oman mahdollisuuden ja omien tarpeittensa mukaan sitten, Lintilä sanoi.

Lintilän mukaan Australian mallia ei olla kopioimassa. Hän ihmetteli, että edustajat luottavat maakunnallisiin päättäjiin yllättävän vähän.

–Kohtaanto-ongelmaan pystytään taatusti parhaiten vastaamaan niillä omilla alueellisilla ratkaisuilla, ja ne ovat tässä maassa jokaisella alueella hyvin erilaisia. Mutta se on selkeästi tunnistettavissa. Eli kyllä hallituksen punainen lanka tässä on antaa joustoa ja päätöksentekovaltaa sinne alueelle, jossa parhaiten tiedostetaan ja tunnistetaan ongelma ja siihen olevat ratkaisut.

Työministeri Jari Lindströmin (sin.) mukaan valmistlussa saatujen viestien perusteella palvelujen yhteensovittamisen nähdään helpottuvan nykyiseen malliin verrattuna. Lindströmin mukaan opposition kritisoima maakuntien yleiskatteellinen rahoitus mahdollistaa palveluhankintoja.

– On myös mahdollista, että maakunta ostaa tulevaisuudessa kasvupalveluna työttömille aivan uudenlaisia palvelukokonaisuuksia, jotka voivat sitten tarpeen mukaan sisältää kasvupalvelujen lisäksi joustavasti erilaisia työkyvyn arviointipalveluja, työllistymistä edistäviä terveyspalveluja ja palveluja, jotka sisältävät esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen elementtejä, Lindström sanoi.