Noin joka kymmenes ihminen maailmassa on vasenkätinen, mutta vasenkätisyyden syntymekanismeja tunnetaan huonosti. Helsingin yliopiston koordinoima kansainvälinen tutkimus tuo lisävaloa asiaan, sillä sen mukaan pieni syntymäpaino on yhteydessä vasenkätisyyteen.

Yliopiston tiedotteen mukaan tutkimus vahvistaa raskaudenaikaisen kehityksen ja erityisesti pienen syntymäpainon merkitystä kätisyyden määräytymisessä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet vasenkätisyyden olevan yleisempää kaksosilla ja kolmosilla kuin yksösillä. Lisäksi keskosina syntyneillä on suurempi todennäköisyys olla vasenkätisiä verrattuna täysiaikaisena syntyneisiin.

Tutkimuksissa ei kuitenkaan ole selvinnyt, onko syynä ennenaikaisuus vai matalampi syntymäpaino. Tuore tutkimus viittaa painoon.

Nyt julkaistu tutkimus perustuu yli 2000 japanilaiseen ja hollantilaiseen kolmoseen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sekä japanilaisilla että hollantilaisilla kolmosilla vasenkätisten syntymäpaino oli selvästi pienempi kuin oikeakätisillä. Syntymäpainon vaikutus oli hyvin samanlainen molemmissa maissa.

– Vasenkätisyyden ja pienen syntymäpainon yhteyden havaitseminen kahdessa hyvin erilaisessa kulttuurissa on erityisen vakuuttava tulos ja vahvistaa entisestään käsitystämme raskaudenaikaisen kehityksen merkityksestä kätisyyden määräytymisessä, toteaa tutkimusta johtanut neuropsykologian dosentti Eero Vuoksimaa Helsingin yliopistosta tiedotteessa.

Tutkimuksessa havaittiin myös vasenkätisten motorisen kehityksen olevan hieman hitaampaa kuin oikeakätisillä. Yhteys näytti selittyvän pääasiassa pienemmän syntymäpainon kautta, tutkijat toteavat.

Tutkimus on julkaistu PNAS-julkaisussa.