Oppivelvollisuuden pidentäminen maksaa maltaita, mutta tutkijoiden mukaan pidemmällä tähtäimellä se estäisi syrjäytymistä ja maksaisi itsensä takaisin nuorten parempana työllistymisenä.