Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla toivoo, että hallitus käynnistäisi valmistelutyön korkeakoulujen lukukausimaksuista ja opintotukijärjestelmän uudistamisesta.